English

Ny medarbeider i sekretariatet!

Publisert dato: 17.03.2014, Sist oppdatert: 04.11.2014

Oppmerksomheten rundt og henvendelser knyttet til nettverkets folkehelsearbeid er økende. Derfor er det gledelig å kunne introdusere Ingrid O. Volden som ny rådgiver i sekretariatet!

Ingrid Ovedie Volden skal først og fremst styrke sekretariatets kapasitet og kompetanse på kommunikasjons- og organisasjonsarbeid, i tillegg til å følge opp prosjekter og inngå i sekretariatets øvrige arbeid.

Nettverket i vekst

Sunne kommuner har i de siste årene merket en økt interesse rundt nettverket. Dette vises først og fremst gjennom en jevn tilvekst av medlemmer, med tre nye medlemmer på under et halvt år og flere på vei inn. I tillegg har mengden henvendelser fra aktører utenfor nettverket økt betraktelig. Dette er en utvikling vi gjerne vil imøtekomme. 

Generalforsamlingen gikk allerede i fjor inn for å se på muligheten for å ansette ny medarbeider i sekretariatet. Styret tok dette videre på tampen av fjoråret, og lyste ut en stilling som informasjons- og organisasjonskonsulent/rådgiver i sekretariatet.

Stor interesse for stillingen

Stillingen ble annonsert på egne nettsider, Finn.no, sosiale medier mm. Og det skulle ikke stå på interessen, hele 69 søknader mottok vi innen fristen. At kvaliteten også skulle vise seg å være svært høy på veldig mange av søknadene, gjorde jobben svært spennende og ditto tidkrevende! 

Ansettelseskomiteen, som bestod av styremedlem Brynjar Høidebraaten, nestleder Dina von Heimburg og daglig leder Årstein Skjæveland, jobbet iherdig med å komme ned på et passende antall søkere å gå i videre dialog med. 11 kandidater ble innkalt til innledende gruppeintervju, og fra disse gikk fire videre til en finalerunde.

Etter finalerunden var komiteen omforent på Ingrid Ovedie Volden som klart førstevalg.

Kort om Ingrid

Ingrid har en mastergrad i statsvitenskap og har de siste 5 årene vært ansatt på Stortinget. Der har hun hatt ulike stillinger i Stortingets administrasjon, blant annet har hun jobbet for helse- og omsorgskomiteen, noe som har gitt henne et godt innblikk i det helsepolitiske arbeidet i og opp mot kommune-Norge. I tillegg har hun kompetanse på prosjektarbeid, organisasjonsutvikling og EU/EØS.

Parallelt med dette har hun jobbet mye med tekst og formidling, blant annet som skribent i aviser som Morgenbladet og Klassekampen.

Ingrids erfaring med og kvalifikasjoner innenfor både organisasjons- og formidlingsarbeid gjorde henne til vårt soleklare førstevalg.

Vi er svært fornøyde med å få med Ingrid på laget, og ser frem til å få henne i arbeid!

Det kommer en mer utfyllende presentasjon av vår nye medarbeider etterhvert.

Tags: sunnekommuner, sk-sekretariatet