English

Ny nettressurs om folkehelse!

Publisert dato: 30.07.2014, Sist oppdatert: 30.07.2014

Helsedirektoratet har opprettet en egen nettside som kommuner kan benytte seg av i folkehelsearbeidet.

Helsedirektoratet lanserte før sommeren et nettsted som skal støtte kommunene i deres arbeid med folkehelse. Nettsiden gir blant annet oversikt over virkemidler, lovverk, gode eksempler og kunnskap om hva som påvirker helsa vår.

Utgangspunktet for nettstedet er § 7 om folkehelsetiltak i folkehelseloven. På siden kan du finne informasjon under temaene økonomi, arbeid, bolig, fysisk aktivitet, fysisk miljø, skader og ulykker, samt alkohol og tobakk. På sikt vil det også komme informasjon om temaene utdanning, ernæring, psykisk helse og seksuell helse.

Ønsker innspill

Det er en første versjon av nettsiden som nå er oppe, og den er derfor å anse som en høringsversjon. For at siden skal være nyttig og relevant for kommunene, ønsker helsedirektoratet å få innspill om forbedringer, for eksempel når det gjelder innhold, leservennlighet, omfang på tekstene eller om noe mangler på nettsiden.

Tilbakemeldinger kan sendes til folkehelsekommune@helsedir.no innen utgangen av august 2014.

Tags: folkehelse, helsedirektoratet