English

Sunne kommuner med politisk og administrativ kontakt!

Oppland fylkeskommune er nytt medlem!

Publisert dato: 20.02.2014, Sist oppdatert: 03.03.2015

Oppland er nytt medlem i nettverket! Dette ble markert i fylkestinget 19. februar, med nestleder Dina von Heimburg og daglig leder Årstein Skjæveland til stede.

Onsdag 19. februar reiste nestleder Dina von heimburg og daglig leder Årstein Skjæveland til Skei i Oppland for å markere fylkeskommunens ferske medlemskap i nettverket. Oppland søkte om medlemskap allerede i fjor, med ønske om oppstart fra 1. januar 2014. 

Vil styrke sitt regionale folkehelseansvar

En av de viktigste grunnene til at Oppland tilslutter seg nettverket, er ønsket om å styrke sin rolle som tilrettelegger for kommunenes folkehelsearbeid. I tillegg ønsker Oppland å gå foran som fylkeskommune når det kommer til både oversikt, planverk og konkrete tiltak.

Sunne kommuner holdt i fylkesstyret en presentasjon av nettverket, i tillegg til å overrekke diplom med fylkesordfører Gro Lundby. 

Presentasjon av Sunne kommuner

God forankring

Fylkeskommunen er på god vei i å forankre nettverkets strategier og hovedmålsetninger. Man har allerede knyttet nettverksdeltagelsen opp mot målene og strategiene i fylkeskommunens egen Regional plan for folkehelse 2012-2016. Det er Aud Hove, nestleder i Oppland Senterparti, som er utnevnt som politisk kontaktperson, mens folkehelsekoordinator i fylkeskommunen, Ane Bjørnsgaard skal være administrativ kontaktperson.

Vi ønsker Oppland fylkeskommune velkommen som medlem av nettverket, og ser frem til videre samarbeid!

Tags: sunnekommuner, oppland, nyemedlemmer