English

I Lillehammer oppgir hele 92 prosent av de spurte at de trives godt i kommunen. Foto: Haakenstad/Lil

Oppland på trivselstoppen

Publisert dato: 10.09.2014, Sist oppdatert: 11.09.2014

Folk i Oppland trives bedre enn landsgjennomsnittet! Det viser den største folkehelse- og leverkårsundersøkelsen i fylket noensinne.

Østlandsforskning har i 2013 og 2014 gjennomført en stor folkehelse- og levekårsundersøkelse i Oppland på oppdrag fra fylkeskommunen. Resultatene fra undersøkelsen ble offentliggjort denne uka, og viser at fylket – som er et av våre nyeste medlemmer – har innbyggere som trives veldig godt i sine kommuner og nærmiljø.

Over landsgjennomsnittet

I underkant av 8 000 personer over 16 år fra 23 Opplandskommuner har deltatt i undersøkelsen, som er tidenes største i sitt slag i Oppland. I Lillehammer oppgir hele 92 prosent av de spurte at de trives godt i kommunen. I Midt-Gudbrandsdal og Nord-Gudbrandsdal sier 90 prosent av de spurte det samme. I landet sett under ett er tilsvarende tall 77 prosent.

Trygghet i nærmiljøet

I undersøkelsen fikk respondentene velge mellom 32 ulike svaralternativer på spørsmålet om hvorfor de bor der de bor. Trygghet i nærmiljøet, bra tilgang til natur og friluftsmuligheter, barnevennlighet og lite støy og forurensing ble gjennomgående oppgitt som sentrale grunner til hvorfor folk bor og trives i Oppland. I tillegg fremholdes gode sosiale nettverk som viktig.

– Mer enn 90 prosent sier de har gode venner og noen å spørre om hjelp hvis de trenger det. Det er veldig viktig for både trivsel og helse, sier folkehelsekoordinator i fylkeskommunen, Ane Bjørnsgaard, til NRK.

Overraskende funn

– Det er overraskende at det sosiale og fysiske miljøet spiller en så stor rolle. Generelt er det slik at jobb- og utdanningstilbud er avgjørende for hvor man ønsker å bo, sier forsker Kari Batt-Rawden i Østlandsforskning til Gudbrandsdølen Dagningen. Fylkesvaraordfører Ivar Odnes (Sp) er glad for resultatene av undersøkelsen, og sier den gir viktige nøkkeldata for å arbeide videre for at folk skal trives godt i og etablere seg i Oppland.

Folkehelse- og levekårsundersøkelsen i Oppland, og hvordan denne danner grunnlag for videre samfunnsplanlegging, er tema for en av parallellsesjonene på Folkehelsekonferansen tirsdag 14. oktober.

Rapporten kan leses i sin helhet her.

Tags: medlemmer, oppland, levekårsundersøkelse, trivsel, folkehelse, østlandsforskning, fylkeskommune