English

Leif Ove Andsnes på Kaiservarden - Bodøs mest besøkte turmål. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Pionér i nord

Publisert dato: 23.09.2014, Sist oppdatert: 12.03.2015

Engasjerte politikere og nærhet til naturen er blant Bodøs største styrker i folkehelsearbeidet.

Da Sunne kommuner – den gang Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner – ble etablert i 1994, var Bodø en av våre første medlemskommuner. Hvorfor ble Bodø med i nettverket og hva foregår på folkehelsefeltet i byen nord for polarsirkelen?

Tom Solli er folkehelsekoordinator i kommunen, og trekker fram Agenda 21 som relevant bakteppe for Bodøs tidlige folkehelse-engasjement. Planen, som ble utviklet under FNs konferanse for miljø og utvikling i Rio i 1992, er en utfordring til alle verdens lokalsamfunn om å handle lokalt.

Politisk forankring

Men like viktig som internasjonale konferanser og langsiktige utviklingsmål, var lokale politikere som fulgte med og tok tak i denne utfordringen. Bodø ble tidlig et eksempel på hvor viktig politisk forankring er for å sette folkehelse på dagsordenen, ikke minst gjennom medlemsskap i Sunne kommuner.

Også i dag har kommunen engasjerte politikere, og Solli fremhever dette som en av Bodøs største styrker i folkehelsearbeidet.

– Uten politisk vilje og engasjement kommer man ingen vei, sier han.

STImuli og andre prosjekter

En annen fordel er bykommunens nærhet til naturen. Dette har kommunen vært flink til å utnytte, ikke minst gjennom det såkalte STImuli-prosjektet. Dette er en mangeårig satsing på bostedsnære turløyper rundt omkring i byen. Målet er å gi godt merkede og tilrettelagte rundturløyper mindre enn 500 meter fra der folk bor.

Av andre aktuelle aktiviteter på folkehelsefeltet nevner koordinatoren utvikling av frivillighetsplan og revidering av samfunnsdelen i kommuneplanen, hvor folkehelse har mye fokus. Bodø har også jobbet aktivt med trafikksikkerhet, og ble tidligere i år kåret til «Årets trafikksikkerhetskommune» av Samferdselsdepartementet.

"Bli med!"

Hva er så folkehelsekoordinatorens budskap til kommuner som vurderer medlemskap i nettverket?

- Bli med! Solli fremhever at Sunne kommuner har god kontakt med departement og direktorat, ofte deltar i utviklingsprosjekter og høringer, og har gode internasjonale kontakter gjennom WHO. I tillegg trekker han fram den gode kontakten med andre kommuner:

- Vi er alle pålagt det samme ansvaret gjennom folkehelseloven, og har mye å lære av hverandre når det kommer til praktiske tiltak.

 

----------

Alle medlemmer i Sunne kommuner oppnevner én politisk og én administrativ kontakt. Det er den politiske kontakten som har beslutningsmyndighet i nettverkets generalforsamling, mens den administrative kontakten har den løpende faglige kontakten med andre nettverkskommuner og sekretariatet.

Tags: bodø, medlemmer