English

Referat fra årets nettverkssamling i Innherred

Publisert dato: 14.06.2013, Sist oppdatert: 03.12.2014

Årets nettverkssamling gikk av stabelen i Innherred, med Verdal og Levanger som vertskommuner.

Dag 1 - Nettverkskonferanse om folkehelsemeldingen og Helse 2020

I år som i fjor startet samlingen med en konferanse om folkehelse. Den var lokalisert til Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT), hvor rektor Steinar Nebb ønsket velkommen. Leder i Sunne kommuner, Stanley Wirak, åpnet deretter konferansen offisielt, før ordførerne i de respektive kommunene snakket om viktigheten av en god politisk forankring og bevissthet rundt folkehelse i kommuneforvaltningen.

Deretter holdt WHO, ved Francesco Zambon, et innlegg om Helse 2020. Han redegjorde for bakgrunn, samfunnsmessige utfordringer og intensjonene for dette strategiske rammeverket. WHO er en viktig premissleverandør for Sunne kommuner, og Helse 2020 er et dokument som ikke minst adresserer handling på lokalt plan.

Dette var bakgrunnen for neste innlegg, hvor Sunne kommuners Dina von Heimburg og Monica Fleisje snakket om hva Helse 2020 betyr i nasjonal og kommunal kontekst. Her ble nettverkets rolle som potensielt testlaboratorium fremhevet.

Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet - Ole Trygve Stigen - snakket deretter om den nye folkehelsemeldingen, før Steinar Krokstad avsluttet fagdagen med et innlegg om kunnskap og atferd.

Nettverking med lokalkultur og kulinariske høydepunkter servert i høyden!

Resten av dagen gikk med til å nettverke og pleie gamle og nye relasjoner. Turen gikk først til Galleri Fenka – et tidligere fengsel som er omgjort til et galleri - før forsamlingen ble busset til Stokkvola. Her bar det innom Tusenårsstien – en gave gitt lokalbefolkningen av den lokale Sparebank 1, før middagen ble servert nedenfor den majestetiske toppen av Stokkvola.

Dag 2 – arbeidsprosess og generalforsamling

Andre dag ble innledet med en arbeidsprosess satt i stand av samhandlingskoordinator Anne Kari Haugdal i innherred samkommune. Temaet var: Hvordan utvikler vi samordningsmekanismer slik at nettverkskommunene i større grad kan drive fram nyskaping og innovasjon i folkehelsearbeidet? Det ble en meget god prosess hvor nettverksmedlemmene sammen kom frem til viktige standpunkt og holdepunkter med nettverket – hvordan man skal fremstå som nettverk og hva man skal satse på i fortsettelsen.

Deretter ble det avholdt generalforsamling, med folkehelserådgiver i Østfold fylkeskommune som møteleder. Følgende styre ble valgt:

  • Leder - Stanley Wirak
  • Nestleder – Monica Fleisje (valgt for 2 år)
  • Styremedlem – Arne Gotteberg
  • Styremedlem – Dina von Heimburg
  • Styremedlem – Brynjar Høidebraaten (valgt for 2 år)

Tags: generalforsamling, folkehelse, nettverkssamling