English

Hva er din kommunes fineste friluftsområde? Her er vakre Nesset på Hamarøy. Foto: Kjell Fredriksen.

Rekordlavt sykefravær på Hamarøy!

Publisert dato: 18.02.2015, Sist oppdatert: 18.02.2015

Et systematisk samarbeid over 11 år, med rådmannen og tillitsvalgte i spissen, har bidratt til at Hamarøy nå er blant kommunene med lavest sykefravær i landet.

Medlemskommunen vår Hamarøy er nå blant de kommunene i landet som har lavest sykefravær! Et systematisk samarbeid over 11 år, med rådmannen og tillitsvalgte som pådrivere, har gitt resultater.

Fra skyhøyt til rekordlavt

Da kommunen signerte IA-avtale i 2003, var sykefraværet på over 10 prosent. – Et slikt sykefravær har ingen kommune råd til, sier tidligere rådmann Elin Eidsvik til Idébanken.

Med IA-avtalen ble de tillitsvalgte ansvarliggjort for å skape et godt arbeidsmiljø. Sammen med kommunen, lederne, legene, frisklivssentralen og NAV ble de enige om målet, rutinene og veien videre. Tre år senere var fraværet halvert – selv i en omstillingsprosess.

Nærvær og folkehelse

Idébanken trekker også frem kommunens folkehelsesatsing i sin omtale. Hamarøy ønsker å bli Norges «friskeste» kommune, og har et bredt aktivitetstilbud til alle sine medarbeidere.

Dette har de gjort

  • Tegnet IA-avtale
  • Jobbet systematisk og bredt med sykefravær over tid
  • Involvert alle aktørene, spesielt de tillitsvalgte og legene
  • Et frisklivstilbud bidrar til aktivitet i befolkningen
  • Snakket om sykefravær
  • Opprettholdt oppmerksomheten på fravær/nærvær
  • Samarbeidet med legene

Les mer om hvordan samarbeid senket fraværet i Hamarøy.

Vil du lære mer om oppfølging av sykefravær? Idébanken har skrevet en god artikkel om oppfølging og tiltak, samt om de ulike perspektivene på årsaker til sykefravær i Norge!

Tags: hamarøy, sykefravær, medlemmer