English

Strandpromenaden i Kristiansand skal inspirere. Her med Blomsterkasser i Tresse! Foto: John Johansen

Bodø og Kristiansand skal inspirere!

Publisert dato: 18.05.2015, Sist oppdatert: 28.10.2015

STImuli-prosjektet i Bodø og SMS-prosjektet i Kristiansand er blant tiltakene som skal inspirere andre kommuner i Miljødirektoratets nærmiljøsatsing.

I fire år har Miljødirektoratet samarbeidet med syv pilotprosjekter som satser på friluftsliv i nærmiljøet. To av disse, Kristiansand og Bodø, er Sunne kommuner-medlemmer, og nå deler de erfaringer, råd og tips for å inspirere kommuner til å sette i gang tiltak som stimulerer til fysisk aktivitet og naturopplevelse der folk bor.

Unik kunnskap

Miljødirektoratets nærmiljøsatsing ble startet i 2011, og målet er å bedre mulighetene til naturopplevelse og fysisk aktivitet i nærmiljøet. De sju pilotprosjektene har ifølge Miljødirektoratet gitt unik kunnskap og kompetanse om hvordan man kan skape attraktive, grønne møteplasser og ferdselsårer og økt aktivitet i nærmiljøet. 

Fra senga til bestemorenga

Et av disse tiltakene er STImuli-prosjektet i Bodø, som er en målrettet satsing på bostedsnære turløyper i Bodø. Som del av prosjektet er det blant annet utviklet turkort, informasjonstavler og en app for å stimulere til mer aktivitet i nærområdet.

Stedsutvikling, medvirkning og sosiale møteplasser

Et annet eksempel er SMS-prosjektet i Kristiansand, som har som mål å styrke fellesskapet, bedre integrering og redusere segregering og polarisering mellom ulike grupper. Gjennom SMS har Kristiansand kommune tatt tak i den grønne rammen mot elv og hav, blant annet en prisbelønt strandpromenade.

Vil inspirere!

Miljødirektoratet ønsker å inspirere flere kommuner til å satse på nærmiljøet, og har derfor laget en brosjyre som viser resultatene fra nærmiljøsatsingen. Brosjyren finner du her. Den er også sendt ut til alle landets kommuner.

Tags: nærmiljøsatsingen, miljødirektoratet, bodø, kristiansand, sms-prosjektet, stimuli-prosjektet, medlemmer, friluftsliv, kortreist friluftsliv, stedsutvikling, byutvikling, helsevennlig stedsutvikling