Du er her: HjemNyheterSamarbeid for bedre folkehelse

Sunne kommuner samarbeider med den sosiale entreprenøren Folkelig, for å tilby helsefremmende og sosialt utjevnende aktiviteter i flere norske kommuner.

Skaper liv i nabolaget!

Folkelig utvikler verktøy for lokalt folkehelsearbeid og brenner for å redusere sosial ulikhet i helse. De skaper sosiale møteplasser i lokalsamfunnet, og gjør helsefremmende lavterskelaktiviteter tilgjengelig for folk der de bor.

Folkeligs motto:
“Vi skaper liv i nabolaget!”

Gategym og smaksverksted

Folkelig har tre hovedprosjekter, som er godt utprøvd og populære tiltak i Bergen:

Matjungelen er et aktivitetsprogram for barn i AKS/SFO, der de kan oppdage og oppleve en jungel av mat og oppleve matglede i fellesskap. Matjungelen inneholder blant annet en kompetansehevingspakke for SFO-ansatte, aktivitetsopplegg for barna, materiell, utstyr og oppskrifter til bruk på SFO.

Gategym er et lavterskeltilbud om utendørs og lekpreget nabolagstrening. Målet for gategymmen er enkelt: Å få folk ut i aktivitet, og bli kjent med naboene samtidig.

Smaksverkstedet er et etterskoletidsprogram som skaper matglede for barn og unge. I tillegg til å lære barn å lage næringsrik og bærekraftig mat, er Smaksverkstedet er en viktig møteplass og inkluderingsarena.

På Smaksverkstedet er det lov å leke med maten!

Felles mål

Det at Folkelig er opptatt av å skape aktiviteter som er inkluderende og lavterskel-orienterte, harmonerer godt med Sunne kommuners formål om å jobbe for utjevning av sosiale helseforskjeller.

Både Folkelig og Sunne kommuner er også opptatt av å styrke det tverrsektorielle lokale folkehelsearbeidet i Norge, noe samarbeidet i seg selv kan være med å bidra til.

Samarbeidsavtalen er en formalisering av en allerede fruktbar relasjon: Fra før av har vi blant annet avholdt en workshop om samarbeid mellom kommuner og sosiale entreprenører.

Vil tilby Smaksverkstedet i flere kommuner

For Sunne kommuners medlemmer innebærer samarbeidet økt tilgang til den kompetansen Folkelig besitter når det gjelder lokale helsefremmende tiltak.

Vi ser frem til et fortsatt givende samarbeid, som forhåpentligvis vil bidra til å skape (mer) liv i flere norske nabolag!