English

Folkelig skaper liv i nabolaget!

Samarbeid for bedre folkehelse

Publisert dato: 02.03.2017, Sist oppdatert: 02.03.2017

Helse og trivsel skapes der vi lever livene våre. Sunne kommuner har inngått samarbeid med den sosiale entreprenøren Folkelig, men mål om å skape liv i flere nabolag!

Sunne kommuner har inngått en samarbeidsavtale med den sosiale entreprenøren Folkelig, med mål om å tilby helsefremmende og sosialt utjevnende aktiviteter i flere norske kommuner. 

Skaper liv i nabolaget! 

Folkelig utvikler verktøy for lokalt folkehelsearbeid og brenner for å redusere sosial ulikhet i helse. De skaper sosiale møteplasser i lokalsamfunnet, og gjør helsefremmende lavterskelaktiviteter tilgjengelig for folk der de bor. 

Folkeligs motto:
"Vi skaper liv i nabolaget!"

Gategym og smaksverksted

Folkelig har to hovedprosjekter, som er godt utprøvd og populære tiltak i Bergen: 

Gategym er et lavterskeltilbud om utendørs og lekpreget nabolagstrening. Målet for gategymmen er enkelt: Å få folk ut i aktivitet, og bli kjent med naboene samtidig. 

Smaksverkstedet er et etterskoletidsprogram som skaper matglede for barn og unge. I tillegg til å lære barn å lage næringsrik og bærekraftig mat, er Smaksverkstedet er en viktig møteplass og inkluderingsarena. 

På Smaksverkstedet er det lov å leke med maten! 

Felles mål

Det at Folkelig er opptatt av å skape aktiviteter som er inkluderende og lavterskel-orienterte, harmonerer godt med Sunne kommuners formål om å jobbe for utjevning av sosiale helseforskjeller. 

Både Folkelig og Sunne kommuner er også opptatt av å styrke det tverrsektorielle lokale folkehelsearbeidet i Norge, noe samarbeidet i seg selv kan være med å bidra til. 

Samarbeidsavtalen er en formalisering av en allerede fruktbar relasjon: Fra før av har vi blant annet avholdt en workshop om samarbeid mellom kommuner og sosiale entreprenører

Vil tilby Smaksverkstedet i flere kommuner

For Sunne kommuners medlemmer innebærer samarbeidet økt tilgang til den kompetansen Folkelig besitter når det gjelder lokale helsefremmende tiltak. 

Konkret jobber Sunne kommuner og Folkelig også med å få på plass et pilotprosjekt om å tilby Smaksverkstedet til flere av nettverkets medlemskommuner.

Er du interessert i å vite mer om Smaksverkstedet, eller være pilot? Ta kontakt med Sunne kommuners sekretariat

Vi ser frem til et fortsatt givende samarbeid, som forhåpentligvis vil bidra til å skape (mer) liv i flere norske nabolag! 

Tags: folkelig, sunnekommuner, samarbeid, folkehelse