English

Siste rapport fra Helsedirektoratet

Publisert dato: 15.02.2011, Sist oppdatert: 21.10.2013

10 februar 2011 ble \"Nøkkeltallrapport for helsesektoren\" presentert av assisterende direktør Bjørn Guldvog. Rapporten tar for seg \"helsetilstand og sosiale forhold i befolkningen, rammevilkår for tjenestene og aktivitet og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten. Den gir et grunnlag for sammenligning over tid, mellom geografiske områder, forvaltningsnivåer og/eller ulike grupper av befolkningen. Hvert kapittel gir en kort analyse av status og utviklingstrekk\". Kilde: helsedirektoratet.no.

Tags: helsedirektoratet