English

Skandinavisk samarbeid om nytt og nyttig kurs

Publisert dato: 20.03.2017, Sist oppdatert: 21.03.2017

Sunne kommuner samarbeider med våre søsternettverk i Danmark og Sverige om et kurs for alle som jobber med folkehelse i kommunene!

Sunne kommuner samarbeider med våre søsternettverk i Danmark og Sverige om utvikling av et kurs for alle som jobber med folkehelse i kommuner.

Formålet med kurset er å trene kompetanser som er sentrale for å lykkes som «endringsagent», med mål om å få til «folkehelse i alt vi gjør». Det er et særlig fokus på problemstillinger knyttet til sosiale helseforskjeller.

Inspirert av kurs utviklet av WHO

Kurset er inspirert av et lignende kurs utarbeidet av WHOs Europakontor i 2016.

Daglig leder i Sunne kommuner, Ingvild Gundersen Little, bidro aktivt i utviklingen av dette, og delegasjoner fra kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter i både Norge, Danmark og Sverige var involvert.  

- Erfaringen var at kurset med fordel kunne tilpasses de enkelte landenes forhold og språk, og tilbys ledere og medarbeidere i kommuner.
Ingvild G. Little, daglig leder i Sunne kommuner

Vant anbud!

Nå har Helsedirektoratet og KS fra Norge og deres søsterorganisasjoner i Danmark og Sverige gått sammen om et skandinavisk samarbeidsprosjekt med nettopp dette formålet.

Oppgaven ble lagt ut på anbud, og Sunne kommuner vant dette, sammen med en fantastisk prosjektgruppe bestående av Sund By-netværket i Danmark og Healthy Cities Sverige, professor emeritus Finn Diderichsen fra Københavns Universitet og COWI (prosjektleder).

- Til sammen innehar gruppen alt som skal til for å utvikle et godt kurs: faglig ekspertise, kursutviklingskompetanse, samt praktisk kunnskap og erfaring fra lokalt folkehelsearbeid, sier Little.

Pilot-testes i august

Arbeidet med kursutviklingen er allerede i full gang, og i disse dager foregår en omfattende behovsanalyse i kommuner i de tre landene.

Kurset vil bli pilottestet i forbindelse med den nordiske folkehelsekonferansen i Aalborg i august. Kursmaterialet vil være ferdigutviklet og oversatt ved utgangen av året, og vil i løpet av 2018 bli tilbudt kommuner i de tre landene.

Vi ser fram til å kunne tilby et splitter nytt og nyttig kurs for alle som jobber med folkehelse i kommunen! 

Tags: sunne kommuner, sund by, healthy cities, folkehelse