English

Haugenparken i Songdalen

Songdalen nytt medlem

Publisert dato: 19.12.2016, Sist oppdatert: 20.12.2016

Songdalen kommune har gjennom politisk forankring valgt å satse stort på folkehelse. Som et ledd i denne satsingen er de nå blitt med i Sunne kommuner.

Agderkommunen Songdalen er tatt opp som medlem i Sunne kommuner! 

Songdalen har gjennom politisk forankring valgt å satse stort på folkehelse. I mai i år ansatte de folkehelsekoordinator i 100 % stilling, og som et ledd i denne satsingen var det naturlig å søke om opptak til nettverket Sunne kommuner.

Inspirasjon og faglig påfyll

Det er Anja Ninasdotter som blir Songdalens politiske kontakt inn mot nettverket. Administrativ kontakt er folkehelsekoordinator Gunhild Båtnes Lislevand. 

- Som folkehelsekoordinator gleder jeg meg til å få både inpirasjon og faglig påfyll gjennom nettverket, sier Lislevand. 

Tenker stort og helhetlig

Folkehelsekoordinatoren håper også at medlemskapet vil bidra til å sette fokus på folkehelse på mange ulike arenaer i kommunen.

Stillingen som folkehelsekoordinator er organisert under rådmannens stab med et godt og tett samarbeid med teknisk sektor.

- Dette gir store muligheter for å sette folkehelse på dagsorden i hele organisasjonen, sier Lislevand. 

Vi ønsker Songdalen kommune velkommen inn i WHOs norske Healthy Cities-nettverk, og ser fram til et fruktbart samarbeid!

----------

Nysgjerrig på medlemskap? Les mer om fordelene ved å være med i et nettverk av dedikerte folkehelsekommuner og -fylkeskommuner

Tags: songdalen, medlemmer, nyemedlemmer