English

Modum er en foregangskommune på folkehelsefeltet. Her er zumba i regi av frisklivssentralen!

Spydspisser i friskliv

Publisert dato: 01.10.2014, Sist oppdatert: 28.10.2015

Frisklivssentralene i Modum og Verdal skal være utviklingssentraler!

Helsedirektoratet har nylig inngått avtale med fem frisklivssentraler som skal være utviklingssentraler. Disse fem er i Alstadhaug, Stavanger og Østre Eiker, samt i medlemskommunene våre Modum og Verdal.

Lang erfaring og god kompetanse

Sammen med Helsedirektoratet skal disse bidra til erfaringsutveksling og nettverks- og kompetansebygging i frisklivssentralene. Ifølge avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Henriette Øien, er disse fem er valgt fordi de har lang erfaring og god kompetanse, noe som er svært nyttig når frisklivsarbeidet skal videreutvikles.

Frisklivssentralene i de fem utviklingskommunene representerer helseregionene; Alstadhaug i Helse Nord, Verdal i Helse Midt-Norge, Stavanger i Helse Vest og Modum og Østre Eiker i Helse Sør-Øst.

Viktig for forebygging

Vel 200 av landets kommuner har en frisklivssentral. Flere er under etablering, ikke minst som følge av kommunenes økte folkehelsesatsing- og ansvar. Frisklivssentralen er en kommunal forebyggende helsetjeneste som blant annet tilbyr individuell veiledning, kostholdskurs, gruppetilbud innen fysisk aktivitet, samt råd om psykisk helse og søvn.

Les mer om utviklingssentralene hos Helsedirektoratet.

Tags: verdal, modum, friskliv, frisklivssentral, utviklingssentral, helsedirektoratet, forebygging, levevaner friskliv og mestring