English

Bodø med langsiktig samfunnsplan

Publisert dato: 14.04.2014, Sist oppdatert: 28.05.2014

En kommune som satser på helsefremmende og forebyggende strategier er en attraktiv kommune. Det slår Bodø 2030 fast.

Bodø kommune la tidligere i år fram Bodø 2030, som er kommuneplanens strategiske samsfunnsdel. Samfunnsdelens viktigste oppgave er å peke ut kommunens satsingsområder de neste årene. Hva skal gis særlig oppmerksomhet og ressurser i kommende planperiode? Hvordan bli en attraktiv hovedstad i nord?

Tidlig innsats og forebygging

Samfunnsdelen slår fast at en kommune som satser på helsefremmende og forebyggende strategier er en attraktiv kommune. God helse er essensielt, og ettersom den yrkesaktive delen av befolkningen går ned, er det viktig at disse er i jobb lengst mulig.

Bodø kommune vil derfor videreutvikle sin satsing på tidlig innsats og forebygging. Et bredt samarbeid er nødvendig for å lykkes i dette arbeidet.

Hele planen kan leses her.

Tags: bodø, medlemmer, kommuneplan