English

Sunne Kommuner og DNT markerer kommunalt samarbeid med frivillighet

Publisert dato: 06.02.2014, Sist oppdatert: 10.02.2014

Sunne Kommuner - WHOs norske nettverk har sammen med Den Norske Turistforening tatt initiativet til en markeringsturne hvor vi viser frem gode samarbeid mellom kommune og frivillighet. Første kommune ut er Kristiansand som sammen med DNT Sør viser hvordan man har gjort dette i Kristiansand!

Sunne Kommuner og DNT signerte i fjor en partnerskapsavtale organisasjonene i mellom, hvor man ble enige om å sammen jobbe for å fremme folkehelsa i Norge. I et av punktene i partnerskapsavtalen står det at man skal arbeide for å fremme partnerskap og gode eksempler mellom kommuner og fylkeskommuner som er med i Sunne kommuner og tilhørende lokale medlemsforeninger i DNT. Det er det vi nå tar tak i, først ut er Kristiansand, og senere i uken skal vi til Sandnes. I tillegg skal vi etterhvert ta turen til både Modum og Bodø for tilsvarende markeringer av kommunalt samarbeid med frivilligheten.

Les mer om hva Kristiansand kommune selv skriver om markeringen her

Her er det offisielle programmet for markeringen i Kristiansand:

Tidspunkt Aktivitet
11.00 - 11.10 Åpning v/styreleder i DNT Berit Kjøll
11.10 - 14.00 Bsecamp åpner - frivillighet og kommune tilbyr aktiviteter for alle
11.30 - 12.00 Statsråd, kommunalminister Jan Tore Sanner ønskes velkommen - gåtur langs promenaden med presentasjon av SMS-posjektet
12.00 - 12.30 Taler fra blant annet statsråden, ordfører i Kristiansand, fylkesordfører i Vest-Agder
12.30 - 13.00 Lunsj og ruslerunde i området rundt Tresse med presentasjon av frivillighet og dialog mellom deltakerne + aktivitetene fortsetter
14.00 Avslutning og takk for i dag

📥Program_Kr.sand

Tags: sunnekommuner, kristiansand, dnt, frivillighet