English

Nettverkskonferanse om samfunnsplanlegging i Oppegård

Publisert dato: 05.03.2014, Sist oppdatert: 03.12.2014

Nettverkskonferansen 2014 avholdes på Mastemyr hotell i Oppegård 12.-13. mai. Hovedtema for konferansen er samfunnsplanlegging i et folkehelseperspektiv.

SKJEMA FOR PÅMELDING OG BETALING

DETALJERT KONFERANSEPROGRAM

Samfunnsplanlegging i et folkehelseperspektiv

Målet med årets konferanse er å sette fokus på hvordan man kan planlegge en fylkeskommune, kommune, by eller tettsted gjennom perspektiver som setter folkehelse og helsefremmende ressurser i sentrum. Til å belyse dette har vi hentet inn foredragsholdere som på hver sin måte bringer inn relevante perspektiver på konferansens temaområde. 

Etter at Arne Gotteberg i Sunne kommuner har presentert nettverkets utvikling fra oppstart frem til i dag, vil danske Bianca Hermansen fra Gehl Architects og Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur holde en presentasjon om hva som er et godt sted sett fra hennes ståsted.

Hun etterfølges av Asle Moltumyr fra Helsedirektoratet og tidligere Miljøverndepartementet.  Moltumyr er en nestor og mye brukt foredragsholder på sitt område, og han vil snakke om hvordan man effektivt kan benytte kommuneplanen i det lokale folkehelsearbeidet.

I lys av Moltumyrs innlegg vil Oppegård kommune snakke om sitt arbeid, samt vise hvordan man planlegger en by med utfordringer knyttet til f.eks. fortetting.

Konferansens siste bidrag kommer fra Norsk Design- og Arkitektursenter (tidligere Norsk Form), som vil snakke om hvordan man gjennom design og arkitektur kan planlegge og utforme byer og tettsteder for å skape et bedre samfunn. 

Stands med konkrete eksempler fra nettverkets medlemmer

Det vil være stands med medlemmer i Sunne Kommuner, som vil vise frem og fortelle om sine konkrete aktiviteter og tiltak innenfor konferansens temaområde. Sandnes, Brønnøy, Møre og Romsdal, Modum, Kristiansand, Oppegård og Innherred samkommune vil gi deltakerne nyttig input på samfunnsplanlegging i et folkehelseperspektiv.

Jubileumsmarkering – Sunne Kommuner er 20 år!

I 2014 er det også 20-årsjubileum for nettverket. Derfor er det ekstra gledelig at det er en av våre eldste medlemskommuner, nemlig Oppegård, som arrangerer årets konferanse. Sunne kommuner har i en årrekke jobbet for å sette fokus på helsefremmende perspektiver nasjonalt, regionalt og lokalt, og vi er stolte over å ha vært med og påvirke innholdet i flere viktige styringsdokumenter (blant annet Folkehelseloven og stortingsmeldingen God Helse - Felles ansvar). Dette skal vi feire!

Det inviteres derfor til jubileumsmiddag om kvelden 12. mai, og denne er også åpen for deltakere utenfor nettverket som ønsker å feire jubileet sammen med nettverksmedlemmenes representanter.

Informasjon om påmelding og betaling

Både konferansen mandag 12. mai og jubileumsmiddagen senere på kvelden er åpen for aktører utenfor nettverket. Priser for både konferanse og middag finnes her: Påmelding og betaling Nettverkskonferansen 2014

For nettverkets medlemmer opereres det med egne priser, både for konferanse, jubileumsmiddag og etterfølgende nettverksmøte (som kun er for nettverket) tirsdag 13. mai.

SEES I OPPEGÅRD 12. MAI!

Tags: nettverkssamling, generalforsamling, sunnekommuner, oppegård