English

Nettverkssamling 2014

Publisert dato: 16.06.2014, Sist oppdatert: 19.06.2014

Den 12. og 13. mai var Sunne kommuners medlemmer samlet til konferanse, arbeidsprosess og generalforsamling i Oppegård.

Sunne kommuners 20. nettverkssamling ble arrangert på Hotell Mastemyr i Oppegård 12.-13. mai. På dag én av samlingen ble det avholdt nettverkskonferanse med temaet Samfunnsplanlegging i et folkehelseperspektiv. Denne var også åpen for aktører utenfor nettverket, og hadde fokus på ulike aspekter ved det å planlegge byer, bygder eller regioner med helsefremmende ressurser i sentrum.

Hva er et godt sted?

Et av høydepunktene på konferansen var den danske arkitekten og byplanleggeren Bianca Hermansens innlegg med tittelen Hva er et godt sted. - Byen er menneskets habitat, sa Hermansen, før hun definerte kultur som noe som skjer når «mennesker laver noe sammen». Det viktigste budskapet fra denne presentasjonen er altså å sette menneskets behov for utfoldelse og fellesskap i sentrum for all stedsutvikling. Både Hermansens presentasjon og de øvrige innleggene finner du nederst.  

Workshop om veien videre

I år går det europeiske Healthy Cities-nettverket – som Sunne kommuner er en del av – inn i en ny fase for det lokale folkehelsearbeidet, og fokusområdene i denne fasen tar utgangspunkt i Helse 2020-strategien. De nasjonale nettverkene er oppfordret til å definere sine egne fokusområder, og på dag to av nettverkssamlingen hadde vi en workshop hvor temaene medborgerskap, inkludering og medvirkning var sentrale. Det skal jobbes videre med operasjonalisering av disse begrepene på høstens samling for administrative kontakter.

Jubileumsmiddag på Ingierstrand bad

Vårens nettverkssamling markerte også at det i år er 20 år siden vi ble etablert som Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner. Dette ble feiret på høytidelig vis mandag 12. mai på ærverdige Ingierstrand bad. Både medlemskommuner, samarbeidspartnere og tidligere sekretariats- og styremedlemmer var til stede på middagen, for å feire tjue år med viktig nettverkssamarbeid og pionérinnsats på folkehelsefeltet.  

Generalforsamling

Nettverkssamlingen ble avsluttet med generalforsamling, hvor sedvanlige generalforsamlingssaker som årsrapport, regnskap og årsplan ble gjennomgått. I forbindelse med sistnevnte ble det gjort vedtak om at nettverket i enda større grad skal jobbe utadrettet med kommunikasjon og rekruttering. Ordfører i Oppegård kommune, Ildri Eidem Løvaas, ble valgt til ny styreleder, mens tidligere styremedlem og konstituert nestleder Dina von Heimburg ble valgt som ny nestleder. Brynjar Høidebraaten, Kjell Hjelle og Arne Gotteberg ble gjenvalgt som medlemmer av styret.  

Presentasjoner på nettverkskonferansen:

📥Arne Gotteberg om Sunne kommuner (pptx)

📥Asle Moltumyr om folkehelseperspektiv i kommunal planlegging (ppt)

📥Bianca Hermansen om levekraftig stedsutvikling (pdf)

📥Ellen Fagerslett om Myrvoll i Oppegård (pdf)

📥Espen Dag Rydland om planarbeid i Oppegård (ppt)

📥Ildri Eidem Løvaas med bilder fra Oppegård (ppt)

📥Norsk arkitektur og designsenter 1 (pdf)

📥Norsk arkitektur- og designsenter 2

Tags: nettverkssamling, generalforsamling, oppegård, fase 6, workshop