English

Vinterpalasset i St. Petersburg by

Sunnhet i St. Petersburg

Publisert dato: 12.12.2014, Sist oppdatert: 11.03.2015

Sturla Ditlefsen representerte nylig Sunne kommuner på et seminar om helsefremming i St. Petersburg.

18. november dro Sturla Ditlefsen – som er folkehelsekoordinator i medlemskommunen vår Brønnøy – til St. petersburg for å representere Sunne kommuner på en samling om promotering og engasjement i lokalt folkehelsearbeid. Seminaret var en del av prosjektet Healthier People, som handler om forbedring av livskvalitet og er delfinansiert av Nordisk ministerråd. 

Store forskjeller – felles mål

Det er store forskjeller på Norge og Russland, ikke minst når det kommer til folketall. Mens Brønnøy kommune har omlag 7900 innbyggere, har St. Petersburg som føderal enhet nesten 5 millioner innbyggere. Ditlefsen – som var invitert som norsk ekspert på seminaret – fokuserte i sitt innlegg på samfunnets rolle i tilretteleggingen for gode og sunne valg.

Tittelen på innlegget var Experiences from Norway: new ideas in health promotion.

Lost in translation

Forståelsen av begrepene health promotion og social marketing avdekket imidlertid store kulturforskjeller mellom Norge og Russland. Der vi gjerne snakker om mobilisering i denne sammenheng, tenkte russerne umiddelbart på «helsepropaganda».

Det sies at St. Petersburg er Russlands "mest europeiske by", men landets svake demokratitradisjoner kom ifølge Ditlefsen også til syne i det planlagte gruppearbeidet. I stedet for bred deltakelse og diskusjon, ble denne bolken en dialog mellom Ditlefsen og byrådslederen, som benyttet anledningen til å fremheve de tiltakene de hadde satt i gang.

Stor begeistring for helsekontoen.no

Disse forskjellene forhindret imidlertid ikke at Sunne kommuners utsendte var til stor inspirasjon for seminardeltakerne. Disse ble spesielt begeistret for Nordland fylkeskommunes helsekonto, som Ditlefsen brukte som eksempel på hvordan sosiale medier og apper kan brukes til å formidle helsefremmende informasjon til alle aldersgrupper.

Healthier People-prosjektet: 

  • Samarbeid mellom Baltikum Healthy Cities Assosiation (vårt søsternettverk), NGO Collaborating Centre, finsk hjerteforening, North Carelia Center for Public Healh og Sunne kommuner
  • Videreføring av PYLL (Potential Years of Life Lost)
  • Prosjektet er nå i fase 2, og målet her er å bygge kapasiteten til helseeksperter og beslutningstakere i Kalininsky-distriktet for å forbedre sunn livsstil og livskvalitet.

📥Les Sturla Ditlefsens reisebrev!

Tags: brønnøy, nordland, st.petersburg, nordisk ministerråd, healthier people, baltikum, russland, healthy cities, helsekonto, helsekontoen, internasjonalt samarbeid, health promotion, prosjekter, sunnekommuner