English

Svein Neerland, seksjonssjef for folkehelse

Positiv omtale av Sunne kommuner

Publisert dato: 12.03.2014, Sist oppdatert: 03.03.2015

Møre og Romsdal fylkeskommune hadde Sunne kommuner på agendaen under siste møte i kultur- og folkehelseutvalget. Hør hva Svein Neerland fortalte til NRK Møre og Romsdal om bakgrunnen for og betydningen av medlemskap i nettverket.

Seksjonssjef for folkehelse i Møre og Romsdal fylkeskommune, Svein Neerland, redegjorde for folkehelseutvalget om medlemskapet i Sunne kommuner. I den anledning ble han også radiointervjuet av NRK Møre og Romsdal.

Hvorfor være med i nettverket?

Som viktige momenter for å bli medlem pekte Neerland på nettverkets internasjonale tilknytning til Verdens Helseorganisasjon, og det at nettverket ønsker å være en spydspiss i folkehelsearbeidet. På spørsmål om hvorfor Møre og Romsdal blir med i nettverket, svarer han:

Å jobbe med folks helse er den viktigste ressursen vi har. Å være god på og gjøre grep for at folk har god helse er det viktigste vi kan gjøre for samfunnet.

Folkehelse på tvers

Neerland pekte videre på betydningen av å jobbe på tvers av sektorer med et altomgripende fokus på helsefremming og folkehelse. Nettverkets mangeårige erfaring med og fokus på en slik tverrsektoriell forankring av folkehelse i forvaltningsapparatet, var også en av sentral årsak til at Møre og Romsdal fylkeskommune ønsket å være med i nettverket.

Hør radioinnslaget med Svein Neerland her:

📥sunne_kommuner(1)

Tags: møreogromsdal, nyemedlemmer, medlemmer