English

Tilskudd til psykolog

Publisert dato: 22.09.2014, Sist oppdatert: 22.09.2014

Ønsker din kommune å rekruttere psykolog som del av kommunens lavterskeltilbud? Søk om tilskudd innen 1. november!

Helsedirektoratet utlyser nå 40 millioner kroner på nytt for å øke rekrutteringen av psykologer i kommunene. Psykologene skal være en del av kommunens lavterskeltilbud, og bidra til å styrke viktige områder innenfor psykisk helse og rusfeltet.

Vil hindre frafall fra videregående

Direktoratet ønsker spesielt å stimulere til økt satsing på arbeid mot frafall i videregående skole. Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Anette Mjelde, sier at de håper på søknader fra kommuner som ønsker å prøve ut psykolog i dette arbeidet. Målet er at kommunene skal komme tidlig på banen både med forebygging og behandling.

- Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene er et viktig tiltak for å bidra til god psykisk helse i befolkningen, sier hun.

Får oppfølging

I tillegg til rekrutteringstilskuddet utvikler Helsedirektoratet nå et kompetanseutviklingsprogram for psykologer og andre yrkesgrupper som jobber for økt gjennomføring i videregående opplæring. Det legges opp til at kommuner som bruker psykologressursen inn i dette arbeidet vil bli tilbudt oppfølging og kompetanseheving.

Fristen for å søke om tilskudd er 1. november.

Tags: lavterskel, psykisk helsehjelp, kommunepsykolog, forebygging, tilskudd, psykolog, videregående opplæring, forhindre frafall