English

Tobakksfri skole- og arbeidstid

Publisert dato: 06.06.2014, Sist oppdatert: 18.02.2015

Fra 1. juli innfører Nordland fylkeskommune totalforbud mot tobakk i skole- og arbeidstiden for alle elever og ansatte.

Nordland fylkesting var i 2011 det første fylkestinget i Norge som gjorde vedtak om tobakksfri arbeids- og skoletid. I etterkant av vedtaket krevde imidlertid tre av fylkestingets representanter at det skulle utføres lovlighetskontroll av vedtaket, og etter en ny runde i både fylkestinget og Kommunal- og regionaldepartementet, slås det nå fast at vedtaket i sin nåværende form ikke er i lovstridig.

- Dette er en svært gledelig nyhet og en bekreftelse på at det vi gjør er riktig, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Hild-Marit Olsen (Ap) etter å ha fått kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering.

Endringer i tobakkskadeloven

I 2013 ble det gjort omfattende endringer i tobakksskadeloven, og fra 1. juli i år trer også lovbestemmelsen om tobakksfri skoletid for alle elever i kraft. Denne bestemmelsen gjelder imidlertid ikke for ansatte, som ifølge loven fortsatt kan røyke og snuse i arbeidstiden utenfor skolens område. Nordland fylkeskommune går i sitt vedtak lenger enn regjeringen, da vedtaket gjelder alle ansatte ved alle fylkeskommunale virksomheter i arbeidstiden.

- Barn og ungdom har rett til et tobakksfritt miljø i skoletiden. Tobakk er en av de største truslene for folkehelsa, og jeg er stolt av det arbeidet fylkeskommunen har gjort over mange år for å sikre et tobakksfritt arbeidsmiljø for elever og ansatte på videregående skoler og andre institusjoner som drives av fylkeskommunen, sier Olsen.

Hjelp til å slutte

I forbindelse med vedtaket vil fylkeskommunen arrangere kurs for tobakksavvenning gjennom frisklivssentralene. Det utarbeides informasjonsmateriell til alle fylkeskommunens ansatte og elever, og etableres en nettressurs med informasjon om og hjelp til snus- og røykeslutt. Det er også opprettet en e-postadresse hvor de som allerede nå vil melde sin interesse for snus- eller røykesluttkurs kan henvende seg: tobakk@nfk.no

Far før av har Nordland fylkeskommune også utviklet Helsekontoen, som er et eget nettsted med tilhørende app for helsefremmende livsstil.

Her kan du lese mer om fylkeskommunens vedtak og Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering av det.

Tags: nordland, fylkeskommune, fylkestinget, tobakksfri, tobakksforbud, kommunal- og moderniseringsdepartementet, tobakkskadeloven, medlemmer