English

Turløyper for alle i Sandnes

Publisert dato: 16.12.2013, Sist oppdatert: 19.12.2013

Sandnes har gjort alvor av å legge til rette for friluftsliv nær der hvor innbyggerne bor. Hele ni turløyper like utenfor stuevinduet i byens bydeler er gjort tilgjengelige for både rullestolbrukere, barnevogner, rullatorbrukere og den spreke turgåer. Sammen med Stavanger Turistforening har man skapt et godt helsefremmende tilbud, og samtidig vist glimrende eksempel på kommunalt samarbeid med frivilligheten

Sandnes er en by som er kjent for sine mange, varierte og flotte turområder. Og det er ikke bare gaukene som legger ut på tur i det store nettet av løyper og stier som finnes i kommunen – hit kommer folk fra hele regionen for å nyte gleden og livskvaliteten med å ferdes ute i naturen.

Sunn livsstil, helse, trivsel og miljø er viktige for alle byens innbyggere. Sandnes skal tilby forhold og muligheter som fremmer sunn livsstil og forebygger livsstilsykdommer gjennom økt bruk av lokale partnerskap for satsing på befolkningsbaserte tiltak, står det i kommuneplanen.

Samarbeid på tvers
Prosjektet ”Turløyper for alle” er eksempel på at handling blir til ord: Gode krefter bestående av Stavanger Turistforening, Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, Frivillighetssentralen og ulike avdelinger i kommunen har sammen bidratt til at vi nå kan tilby turløyper som passer for alle deler av befolkningen.

Ideen var enkel tilgang til turløyper i bydelene med mest mulig grøntareal og opplevelser, enkel parkeringmuligheter og god offentlig kommunikasjon. Løypene er egnet for alle, enten man sitter i rullestol eller barnevogn. Derfor blir ”Turløyper for alle” et viktig bidrag i folkehelsesatsningen til Sandnes kommune. Løypene legges ut i Aftenbladet fremover og de vil også legges ut på internett i de flotte bydelskartene som er laget, slik at det blir enkelt å finne de. I tilegg blir det utarbeidet en egen folder med oversikt og fakta over løypene.

For rundt et år siden satte Sunn By-prosjektet ned en arbeidsgruppe som i forbindelse med å forbedre folkehelsen i byen fikk i oppgave å se på turløypene i bydelene. Det var ønskelig å tilrettelegge løypene for funksjonshemmede. Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne ble invitert inn til å gå løypene. Sammen med Vågsgjerd Aktivitetssenter har de testet og gitt tilbakemeldinger på hva som må forbedres.

– Hele ideen var at alle i byen skal kunne ha en enkel løype med grøntareal, enkel tilgang til parkering og god kommunikasjon med offentlig transport, like utenfor stuevinduet i bydelen sin. Disse løypene vil være egnet for alle, enten man har rullestol eller barnevogn, forteller Bjarne Bjørnsen i Frivillighetssentralen.

Politisk støtte
Utbedringene ble beregnet til å beløpe seg til godt og vel en halv million kroner. Tilretteleggingen innebærer blant annet gruslegging, drenering, nye benker og bord langs løypa, og muligens noe belysning.

– I forbindelse med perioderapporten fra i fjor, så blir det tatt en halv million fra overskuddet fra i fjor og bevilget til å få satt dette ut i live. Det er imponerende at vi klarte å finne penger til noe sånn, så lenge det ikke var lagt inn i noe budsjett, men vi snudde oss om og fant noe, sier en fornøyd leder i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, Tore Andreas Haaland (FrP).

Haaland er glad for at posisjonen så folkehelseverdien i prosjektet og enstemmig gikk inn for å bevilge pengene.
Park i Sandnes Kommune har allerede satt i gang arbeidet. Turløypene vil tegnes inn på kart og legges ut på nettet, samt at det etter hvert vil bli lagt inn i en mobilapp.

– Dette blir sett på som viktig for folkehelsa for folk av alle kategorier. Det er løypene er tilpasset rullestol betyr jo også at barnevogner, folk med rullatorer og lignende også vil ha stort utbytte av disse turområdene, avslutter Haaland

Tags: sandnes