English

Tverrsektoriell strategi i Østfold

Publisert dato: 02.12.2014, Sist oppdatert: 18.02.2015

Østfold fylkeskommune har nylig utarbeidet en tverrfaglig strategi som skal forankre folkehelseperspektivet i alle tjenestesektorer.

Østfold fylkeskommune har nylig utarbeidet en ny tverrsektoriell folkehelsestrategi, som skal legge grunnlag for at fylkeskommunen skal framstå med et helhetlig sett med tjenester. Strategien skal også bidra til et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid i fylket.

Folkehelsearbeid = samfunnsutvikling!

Folkehelsearbeid handler om samfunnsutvikling, skriver folkehelserådgiver Gunnar Hjorthaug på fylkeskommunens nettsider. Ved å forankre folkehelseperspektivet i alle tjenestesektorer, vil fylkeskommunen tenke forebygging i alt fra bolig og utdanning til fysiske og sosiale miljø.

Bedre samordning en nødvendighet

Med strategien ønsker fylkeskommunen å redusere dobbeltarbeid, samt anerkjenne og dra nytte av den kunnskapen som folk i organisasjonens ulike avdelinger besitter. Strategien skal også legge grunnlag for samarbeidet med fylkets kommuner.

Tverrsektoriell folkehelsestrategi - Intern strategi for folkehelsearbeidet i Østfold fylkeskommune

Tags: østfold, tverrsektoriell, folkehelsestrategi, medlemmer