English

Ordfører Jorid Jagtøyen (th) med medl. av Melhus ungdomsråd. Foto: Trønderbladet/Gunn Heidi Nakrem

Ung medvirkning i Melhus

Publisert dato: 10.02.2015, Sist oppdatert: 28.10.2015

I Melhus får også framtidens voksne fortelle hva de synes om kommunereformen. Det vekker oppsikt.

Er det ikke naturlig å spørre de som skal bli boende i kommunen lengst, hva de synes om fremtidens kommunegrenser? Det synes ordføreren i Melhus, Jorid Jagtøyen, som nå har igangsatt en prosess med å involvere de unge i debatten om kommunereformen.

Unge, viktige stemmer

Ordføreren er opptatt av at også ungdommenes stemme skal høres. Derfor har hun blant annet bedt Melhus ungdomsråd om å dra rundt på skolene for å motivere og oppfordre elevene til å si sin mening.

I forrige uke ble en stor undersøkelse gjennomført, hvor 700 skoleelever fordelt på de tre ungdomsskolene i kommunen og Melhus videregående skole, fikk svare på hva de tenker om kommunesammenslåing og hvilke kommunale tjenester som er viktige for dem.

Vekker oppsikt

Dette vekker ifølge Trønderbladet nasjonal oppsikt. De henviser til Sentio Reseach, som sier at av de 100 kommunene som de utfører spørreundersøkelser for, er Melhus den eneste som har spurt ungdom under 18 år om hva de mener om kommunereformen.

Medvirkning i Sunne kommuner

Medvirkning blant barn og unge står sentralt i arbeidet til flere av våre medlemskommuner, blant annet i Sandnes og Kristiansand. Sistnevnte har hatt stor suksess med det såkalte SMS-prosjektet, og nå har de bedt om å få høre mer om Melhus sin involveringsprosess i forbindelse med kommunereformen.

I tillegg er Melhus kommune blitt bedt om å komme til et nasjonalt møte for kommunene angående kommunereformen, for å fortelle om hvordan de gjør det. 

Høy score på demokrati-indeks!

Også tidligere har Melhus utmerket seg når det kommer til demokrati og involvering. I nevnte Sentio Research sin borgerundersøkelse, ble innbyggerne blant annet spurt om hvor tilfreds de er med hvordan kommunens politikere lytter til innbyggernes synspunkter, om de har tillit til politikerne i kommunen og hvorvidt de opplever å ha innflytelse på kommunale beslutninger.

Melhus havnet blant topp 10 i denne indeksen, sammen med blant andre Sandnes. 

Politikerne i Melhus vurderer å holde folkeavstemning om kommunereformen, og da kan den nedre aldersgrense for å stemme bli 16 år.

----------

Melhus kommune har vært medlem av nettverket siden 2003.

Tags: melhus, medvirkning, medborgerskap, sentio research, ungdom, kommunesammenslåing, kommunereform, medlemmer, helsefremmende oppvekst