English

Ingvild Rønning Radwan har ansvaret for den nyetablerte utstyrssentralen. Foto: Steinar Eggen.

Utstyrssentral i Levanger!

Publisert dato: 27.02.2015, Sist oppdatert: 28.10.2015

En ny utstyrssentral demonstrerer hva man kan få til med en god idé, aktivt nettverkssamarbeid og lokale aktører som drar i samme retning. Målet å få barn og unge til å snakke om hvilke aktiviteter de har prøvd i det siste, og ikke hvilket utstyr de eier.

I fjor høst inngikk Sunne kommuner et samarbeid med den sosiale entreprenøren Aktivitet og Utstyr, som jobber for å redusere sosiale ulikheter i helse blant barn og unge. Vi annonserte at foreningen ønsket piloter for å prøve ut sin idé, og 4 medlemskommuner – Verdal, Levanger, Kristiansand og Hamarøy – meldte sin interesse.

Åpner i mars

Nå er en splitter ny utstyrssentral under etablering ved Veksttorget i Levanger! - Ved å alminneliggjøre det å låne utstyr, fjerner vi noen terskler for de som ikke har råd til å kjøpe, sier Ingvild Rønning Radwan, som har sagt opp en journalistjobb i Trønder-Avisa for å jobbe med utstyrssentralen.

Som pilotkommune får Levanger tilgang til en veldig gunstig innkjøpsordning av sports- og fritidsutstyr, i tillegg til et IT-verktøy og en app som gjør det enkelt for folk å finne ut hva slags utstyr som er tilgjengelig til enhver tid.

Mindre stigmatisering – mer aktivitet!

Tiltak for å redusere sosiale ulikheter i helse retter seg ofte mot utsatte grupper og familier med dårlig økonomi. Et av målene til Aktivitet & Utstyr er å gjøre utlånsordningene tilgjengelige og attraktive for alle, og derigjennom bidra til mindre stigmatisering, og økt aktivitet og trivsel for alle barn.

Det var denne grunntanken som fikk folkehelsekoordinator i Innherred, Dina von Heimburg, til å melde inn Levanger og Verdal som pilotkommuner i fjor høst. Hun ble raskt satt i kontakt med daglig leder i Aktivitet & Utstyr, Eline Egeland, og nå - kun få måneder etterpå - er utstyrssentralen et faktum.

Verdien av samarbeid

Etableringen er et samarbeid mellom LevaPro - hvor sentralen skal holde til - Levanger kommune, Nav Levanger, Frivillighetssentralen og idrettsrådet i kommunen. Prosessen er dermed et glimrende eksempel på hva man kan få til i lokalt dersom flere aktører drar i samme retning.  

– I tillegg viser etableringen verdien av Sunne kommuner – som jobber for å etablere samarbeid som er av konkret verdi for medlemmene våre, sier daglig leder i nettverket, Årstein Skjæveland.

Fungerer som et bibliotek 

Det er bibliotekene som har vært modell for Aktivitet og Utstyrs idé. Tanken er at det skal være enkelt og gratis for innbyggerne i kommunen å låne sports- og fritidsutstyr til ulike aktiviteter, og at dette skal bidra til mindre forbruk og kjøpepress.

- Vi vil få barn og unge til å snakke om hvilke aktiviteter de har prøvd i det siste, og ikke hvilket utstyr de eier, sier Egeland.

Her kan du lese mer om Aktivitet og Utstyr, og om etableringen av ny utstyrssentral i Levanger.

Tags: aktivitet og utstyr, sosialulikhet, barn og unge, utstyrssentral, levanger, medlemmer, lavterskel, friluftsliv, utjevning av sosiale helseforskjeller, helsefremmende oppvekst