English

Kvinesdal. Foto: Jan Kåre Rafoss

Velkommen, Kvinesdal!

Publisert dato: 20.03.2015, Sist oppdatert: 18.09.2015

Det er med stor glede vi ønsker Kvinesdal kommune velkommen som nettverksmedlem!

Kvinesdals søknad om medlemskap ble behandlet i styremøtet fredag 13. mars, hvor også Asker ble tatt opp som medlem. Begge kommunene har satt folkehelsearbeid høyt på agendaen, og ser fram til å dra nytte av nettverkssamarbeidet i Sunne kommuner.

Helse i alt vi gjør

Kvinesdal har uttrykt at de ønsker å bli ledende på folkehelse, og har i sin kommunedelplan for folkehelse (2014-2018) et hovedmål som går hånd i hånd med Sunne kommuners mantra, nemlig «helse i alt vi gjør». Satsingsområdene i perioden er systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid, barn og unge, samt helse og levevaner.

Markering

Både Askers og Kvinesdals medlemskap vil markeres i forbindelse med nettverkssamlingen på Lillehammer 29.-30. april.

Les om fordelene ved å være med i et nettverk av dedikerte folkehelsekommuner og -fylkeskommuner!

Tags: nyemedlemmer, kvinesdal, medlemmer