English

Velkommen til Folkehelsekonferansen 2015!

Publisert dato: 02.06.2015, Sist oppdatert: 31.08.2015

Hvordan kan kommuner, fylkeskommuner, frivillige organisasjoner og andre legge til rette for det nære friluftslivet? Årets folkehelsekonferanse går av stabelen 26. og 27. oktober i Oslo, og byr på et spennende fagprogram og morsomme aktiviteter i hovedstadens nære friluftsliv!

Hvordan kan kommuner, fylkeskommuner, frivillige organisasjoner og andre legge til rette for at flere får glede av naturen, enten det er snakk om rene naturopplevelser eller grønne glimt i den urbane skogen?

Dette er det overordnede spørsmålet på årets nasjonale folkehelsekonferanse, som går av stabelen i Oslo 26. og 27. oktober. Temaet for konferansen er ‘Det nære friluftslivet’, og hovedarrangørene av konferansen er Folkehelseforeningen, Norsk Friluftsliv og Sunne kommuner – WHOs norske nettverk.

Naturglede for alle

Å fokusere på friluftsliv i et folkehelseperspektiv handler ikke bare om å påpeke helse-effektene av å være ute i naturen, men også om hvordan man kan tilrettelegge for at flere kan få glede av naturen. Som en av konferansens foredragsholdere, landskapsarkitekten Gayle Souther-Brown, sier:

«The availability of green space cannot be a luxury; we all need «friluftsliv» to enjoy good health and a sense of well-being.»

Lavvo-natt, morgenvandring og walkshop

I tillegg til et fyldig faglig program vil det være gode muligheter for å oppleve det nære friluftslivet under konferansen. Norsk Friluftsliv inviterer til lavvo-natt i naturen kvelden før, man kan bli med Tjukkasgjengen på morgentur langs hovedstadens grønne årer eller delta på walkshop om hvordan man kan bruke det nære friluftslivet i sin arbeidshverdag.

I tillegg arrangerer samfunnsinnovatøren Folkelig Gategym i Slottsparken!

Målgruppe

Folkehelsekonferansen er den største av sitt slag i Norge, og en viktig utvekslings-, kontakt- og læringsarena for politikere, forvaltere, forskere, studenter, helsepersonell, frivillige og andre med interesse for folks helse, trivsel og levekår. Årets konferanse fokuserer særlig på hvordan fylkeskommuner, kommuner og frivillige organisasjoner kan legge til rette for uteaktiviteter og naturglede.

Vel møtt til en spennende konferanse om viktigheten av det nære friluftslivet!

Program og påmelding

Se også:

Nærmiljøsatsingen: Bodø og Kristiansand skal inspirere!

Tags: folkehelsekonferansen, friluftsliv, kortreist friluftsliv, norsk friluftsliv