English

Rådgiver Anne Reidun Garpestad og ordfører Reinert Kverneland ser fram til nettverkssamarbeidet!

Velkommen, Time!

Publisert dato: 16.06.2015, Sist oppdatert: 17.06.2015

1. juni ble Time tatt opp som nytt medlem i Sunne kommuner. I Time kommune får vi en ny og dedikert nettverkspartner!

Den 28. april vedtok formannskapet i Time kommune å søke om medlemskap i Sunne kommuner. Søknaden ble behandlet av nettverkets styre 1. juni, som med stor begeistring ønsker Time velkommen som nettverksmedlem.

Trygg og framtidsretta!

Visjonen for Time kommune er: Trygg og framtidsretta. På bakgrunn av denne visjonen er det bestemt at «Helse i alt vi gjør» skal ligge til grunn for alt planarbeid og all videre samfunnsutvikling i kommunen.

Dette er også bakgrunnen for at kommunen nå ønsker å være med i et nettverk av andre dedikerte folkehelsekommuner.

Ser fram til erfaringsdeling og inspirasjon

Rådgiver Anne Reidun Garpestad, som blir Times administrative kontakt, ser fram til å få et større faglig nettverk, og til at hun og andre hun samarbeider med kan delta på samlinger i regi av Sunne kommuner.

- Det blir nyttig å bli kjent med korleis andre kommunar arbeidar med folkehelse, dele erfaringar og bli inspirert, sier Garpestad.

Gode nettverkserfaringer

Time kommune har god erfaring med å være med i ulike nettverk, både regionale og nasjonale. Blant annet var kommunen med i den nasjonale satsingen på universell utforming i perioden 2005-2013, noe som var nyttig for både ansatte og politikere.

Både Garpestad og flere politikere i kommunen deltok også på Folkehelsekonferansen i 2014, og utbyttet herfra satte i gang prosessen mot å bli med i Sunne kommuner.

Vi ønsker velkommen og ser fram til et givende samarbeid!

Tags: nyemedlemmer, medlemmer, time