English

Velkommen Hamarøy!

Publisert dato: 22.02.2012, Sist oppdatert: 03.03.2015

Fra 1. januar 2012 har vi fått et nytt medlem i Sunne kommuner. Vi ønsker Hamarøy kommune velkommen til nettverket!

Visjonen til Hamarøy kommunestyre er: Æventyrlandet! Hamarøy skal være et samfunn i utvikling - basert på opplevelse, fellesskap og trivsel.

Vi ønsker Hamarøy velkommen som nytt medlem, og ser fram til fruktbart nettverkssamarbeid!

Tags: nyemedlemmer, hamarøy