English

Daglig leder Årstein Skjæveland på åpningen av Friluftslivets år

Vellykket åpning av Friluftslivets år!

Publisert dato: 14.01.2015, Sist oppdatert: 14.01.2015

Tirsdag 13. januar var det offisiell åpning av Friluftslivets år. Valg av både lokasjon og programinnhold synliggjør arrangørenes målsetting om å gjøre friluftslivet tilgjengelig for alle.

Tirsdag 13. januar var det offisiell åpning av Friluftslivets år i Tøyenparken i Oslo. Venstre-politiker og ambassadør for Friluftslivets år, Abid Q. Raja, var konfransier på arrangementet, som hadde mange aktiviteter for både små og store. 

Bra for huet og helsa!

Det var kronsprins Håkon som stod for den offisielle åpningen av Friluftslivets år. I sin tale, hvor han først og fremst henvendte seg til de mange barna som hadde møtt opp i parken, hadde han et tydelig budskap: - Å være ute i naturen er ikke bare gøy, det er bra for helsa vår og huet vårt.

Natt i naturen

Miljø- og klimaminister Tine Sundtoft sa også noen ord under åpningen. Sundtoft har tidligere sendt ut et brev til alle landets politikere, med oppfordring om å sove ute natt til 14. januar. Selv slo hun samme natt leir sammen med speidere fra Kampen i Østmarka utenfor Oslo.

Friluftsliv for alle

At åpningen fant sted i en park i Norges største by – og ikke i marka eller på fjellet – er et tydelig signal om at folkehelseperspektivet er sentralt for arrangørene. Målet for 2015 er blant annet økt synliggjøring av friluftslivet, noe generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal, fremhevet i en lavvo-debatt senere på kvelden.

Også der var Raja konferansier, og på en engasjerende og morsom måte snakket han med ulike aktører som har utmerket seg på dette området. Tjukkas-gjengen har for eksempel ved hjelp av Facebook og jungeltelegrafen fått 30 000 mennesker over hele landet til å begynne å røre på seg.

Inkludering og lavterskel

Sosiale medier har også vært viktig i Havva Cururkayas arbeid med å få flere flerkulturelle til å sette pris på friluftslivet. Hun er prosjektleder for inkluderingsarbeidet i DNT Drammen og Omegn, og snakket om viktigheten av informasjon og rollemodeller i dette arbeidet.

Mange med innvandrerbakgrunn vet ikke at naturen er noe også de kan benytte seg av.

Cururkayas fremhevet også betydningen av lavterskeltilbud: - Friluftslivet trenger ikke være så langt unna.

Urbant friluftsliv? 

Og nettopp lavterskeltilbud og muligheten til rekreasjon, lek og aktivitet i folks nærmiljø er noe Sunne kommuner ekstra opptatt av. I et folkehelseperspektiv spiller det enkle, inkluderende og også urbane friluftslivet en sentral rolle, og denne tematikken vil være sentral også på høstens folkehelsekonferanse

Friluftslivets år 2015 er en del av Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv som Klima- og miljødepartementet (KLD) presenterte i august 2013. Friluftslivets år har tidligere blitt arrangert i 1993 og i 2005. 

Tags: folkehelse, friluftsliv, friluftslivets år, lavterskel, norsk friluftsliv, tjukkasgjengen