English

Vellykket dialog i Våler!

Publisert dato: 13.06.2014, Sist oppdatert: 13.06.2014

Festsalen i herredshuset var stappfull av både folk og gode innspill da kommunen inviterte til dialogmøte om veivalg i Våler.

Festsalen i Våler herredshus var stappfull da kommunen inviterte til dialogmøte 5. juni. Som innleder var lege og samfunnsdebattant Jørgen Skavlan invitert, og med foredraget Frisk nok for livet – som ifølge invitasjonen skulle være en blanding av stand-up og vitenskap – satte han tonen for et veldig fruktbart dialogmøte med innbyggerne i Våler. 

”Helse i alt vi gjør”

Våler er en liten kommune som nettopp har bikket 5000 innbyggere. Formålet med dialogmøtet var å diskutere viktige veivalg kommunen står overfor framover, på områder som oppvekstmiljø, sosiale møteplasser og frivillig arbeid. Dette er sentrale folkehelsetemaer, og det overordnede prinsippet for dialogen var da også ”Helse i alt vi gjør”.

Stort engasjement!

Etter Skavlans foredrag – som levde opp til forhåndsannonseringen og vel så det – ble det gjennomført gruppeprosesser med rundt 10 deltakere på hvert bord. Kommunen hadde også sørget for å ha ressurspersoner på hvert av bordene, og disse fungerte som sekretærer og veiledere i diskusjonen.

- Det var et voldsomt engasjement i gruppearbeidene etterpå, sier Brynjar Høidebraaten, som er politiker i Våler og styremedlem i Sunne kommuner. – Andre kommuner har absolutt noe å lære av dette arrangementet. Kommuneoverlege Rune Davidsen og kommunalsjef Heidi Bye var minst like fornøyde, og sier gruppeinnspillene er viktige for å stake ut kommunens videre folkehelsearbeid. 

Medvirkning

Å invitere innbyggerne med på dialog er også i seg selv et viktig folkehelsetiltak. Som medlem av WHOs europeiske Healthy Ciities-nettverk går Sunne kommuner nå inn i fase 6, som for medlemskommunene betyr økt fokus på medborgerskap, inkludering og deltakerorientert styring. Det er i kommunene folk lever livene sine, og kommunen er derfor en helt essensiell aktør når det gjelder å tilrettelegge for økt trivsel og livskvalitet. 

Se her for mer informasjon om Jørgen Skavlans foredrag Frisk nok for livet

Tags: dialogmøte, medborgerskap, våler, medlemmer, folkemøte, jørgen skavlan, medvirkning