English

Nettverket i kreativ utfoldelse på Bjerkebæk!

Vellykket nettverkssamling på Lillehammer!

Publisert dato: 12.05.2015, Sist oppdatert: 18.05.2015

Internasjonal deltakelse, faglig påfyll og kickstart for nettverkets nye temagrupper. 29. og 30. april ble to inspirerende, sosiale og ikke minst kreative nettverksdager!

29.-30. april gikk nettverkets årlige nettverkssamling av stabelen på Lillehammer. Det var Oppland fylkeskommune, som ble medlem av nettverket i 2014, som var vertskap for samlingen.

London Calling!

Konferansen 'Fra kunnskap til handling' på Kulturhuset "Banken" hadde blant andre Yvonne Doyle, som er folkehelsesjef i London, på programmet. Doyle, som har vært benyttet som folkehelse-ekspert for blant andre EU, Verdensbanken og WHO Healthy Cities, understreket viktigheten av mot og engasjement i sitt innlegg.

- Think big and concentrate on what you can do on your level, sa Doyle fra scenen i den gamle bankbygningen.

Don't worry about being brave! People will join you!

Doyle var ikke den eneste som bidro til at konferansen fikk et internasjonalt tilsnitt. En delegasjon fra Litauen hadde også tatt turen til Lillehammer, som en del av sitt besøk til Folkehelseinstituttet. Delegasjonen bestod av representanter fra Ministry of Health og forskere fra Lithuanian University of Health Sciences og Centre of Public Health Technologies.

Fra kunnskap til handling

Gjennom mange gode innlegg fra både kommunalt og fylkeskommunalt nivå adresserte konferansen oversiktsarbeidet, planarbeidet og hvordan kunnskapen kan omsettes til handling. Og ikke minst: Hvordan overbevise politikere om at folkehelse er viktig?

Sistnevnte var tema for politiker og tidligere stortingsrepresentant Geir Ketil Hansen og hans administrative makker Roar Blom i Nordland fylkeskommune, som fortalte om sitt mangeårige samarbeid for å sette folkehelse på den politiske dagsordenen. Også de understreket viktigheten av engasjement og glød:

Folkehelsefeltet trenger dyktige ambassadører og selgere!

Om kvelden samlet nettverket seg til middag og omvisning på vakre Maihaugen.

Idéverksted om temagrupper

Dagen etter ble en historisk dag for Sunne kommuner. På ærverdige Bjerkebæk, Sigrid Undsets hjem og dikterhjem, ble våre nye temagrupper formelt etablert. Charlotte Petersen fra vårt danske søsternettverk Sund By fortalte om deres erfaringer med temagrupper, Cathrine Skar fra SoCentral snakket om hvordan man kan skape innovasjon på folkehelsefeltet og deretter var det duket for vår egen kreative prosess.

Resultatet ble mer enn 200 ideer til samarbeidspartnere, tiltak og prosjekter for våre fem ferske temagrupper!

Velkommen, Asker!

Etter temagruppeoppstarten nøt deltakerne en god lunch og omvisning i og rundt Sigrid Undsets hjem på Bjerkebæk. Deretter ble nettverkets årlige generalforsamling avholdt, hvor Askers ferske medlemskap ble formelt markert med diplomoverrekkelse til varaordfører Per Anders Owren.

Videre ble Aud Hove, politiker i Oppland fylkeskommune, valgt inn som nytt ordinært medlem i styret. Her er nettverkets styre etter årets generalforsamling.

Bilder fra samlingen

Vi har lagt ut mange bilder fra samlingen i et eget fotoalbum på Facebook. 

Se dem her

Presentasjoner

Her er presentasjonene fra konferansen!

📥Folkehelse- og levekårsundersøkelsen i Oppland

📥Hvordan støtte kommunene - Og kommer vi videre fra oversikt til handling? Møre og Romsdal

📥Systematisering av kommunalt folkehelsearbeid - Rana kommune

📥Mobilising action for health - Yvonne Doyle

📥Ta vare på velgerne dine! SKs politikeropplæring - Brønnøy kommune

📥Hvordan oppnå politisk overbevisning? Geir Ketil Hansen og Roar Blom

📥Hva gjøres fra statlig hold? Ole Trygve Stigen - Helsedirektoratet

Tags: nettverkssamling, oppland, lillehammer, temagrupper, sund by, yvonne doyle, helsedirektoratet, asker, sunnekommuner