English

Velkommen til en faglig og sosial møteplass for alle landets folkehelsekoordinatorer!

Vi etablerer nasjonalt forum for folkehelsekoordinatorer

Publisert dato: 15.02.2017, Sist oppdatert: 23.08.2017

Sunne kommuner har fått støtte fra Helsedirektoratet til å etablere et nasjonalt forum for folkehelsekoordinatorer. Forumet blir Norges første møteplass for alle landets folkehelsekoordinatorer, og arrangeres for første gang i Kristiansand 9. mai.

9. mai lanseres en ny møteplass for alle landets folkehelsekoordinatorer.

Nasjonalt forum for folkehelsekoordinatorer skal understøtte kommunenes folkehelseansvar, og være en arena for kunnskapsutvikling, nettverksbygging og inspirasjon for mennesker som koordinerer og forvalter dette ansvaret. 

Første forum arrangeres på Scandic Bystranda hotell i Kristiansand 9. mai kl. 11.30 til 16.00. 

Mer informasjon og påmelding

Psykisk helse i kommunene

Temaet på forumets første samling er psykisk helse, med fokus på barn og unge. Psykisk helse er et brennaktuelt tema på folkehelsefeltet, og også et viktig fokusområde i Helsedirektoratets 10-årige program for folkehelsearbeid.

Forumet er ingen konferanse, men en utviklingsarena og møteplass med fokus på involverende prosesser.

- Målet er å tilnærme seg temaet mer aktivt, og sammen med andre koordinatorer utvikle ideer for hvordan man som folkehelsekoordinator kan jobbe for å skape bedre trivsel og psykisk helse i kommunen.

Ingvild G. Little, daglig leder i Sunne kommuner

Hvem kan delta? 

Forumet er primært for folkehelsekoordinatorer i kommunene, eller stillinger med tilsvarende funksjon. Koordinatorer og rådgivere i fylkeskommunene er også velkomne. 

Påmeldingsfrist: 4. april.

Konferanse dagen før

Deltakere på forumet er også velkomne til å melde seg på Sunne kommuners nettverkskonferanse og middag dagen før. Konferansen går av stabelen 8. mai kl. 12.30 til 17.30 og har temaet Under ombygging – Hvordan skape lokalsamfunn som fremmer mening og mestring for ungdom?

Les mer om konferansen her

NB. Det er separate påmeldinger til konferansen og forumet. 

Nasjonalt forum for folkehelsekoordinatorer på Facebook

Hjemmeside og påmelding

Tags: nasjonalt forum for folkehelsekoordinatorer, folkehelse, sunnekommuner