English

Christine Lind og Sturla Ditlefsen presenterte Link på konferanse i Brønnøysund. Foto: Bente Milde

Vil styrke barn og unges selvfølelse

Publisert dato: 24.08.2018, Sist oppdatert: 24.08.2018

Skolen er en viktig arena for å fremme god psykisk helse. Derfor blir livsmestring nå en del av timeplanen for elever i Brønnøy kommune.

- Vi må tørre å snakke om følelser og temaer som er vanskelige. På den måten kan vi gjøre en forskjell, sier Sturla Ditlefsen, leder av barne- og familietjenesten og folkehelsekoordinator i Brønnøy kommune.

Fremover blir dette en del av skolehverdagen for barn og unge i kommunen, gjennom undervisningsopplegget LINK til livet. Målet er å styrke barn og unges selvfølelse, opplevelse av tilhørighet og mestring.

Vi vet at det er god helse i å snakke sammen.

Lærer å kjenne på egne følelser

Flere Ungdata-kartlegginger viser at de unge i kommunen tilsynelatende er svært velfungerende. De klarer seg bra på skolen, jobber, spiser sunt og trener. Men samtidig kommer det fram at mange sliter med stress og tunge tanker.

- Barn og unge blir ikke kjent med sine egne følelser. De jobber hardt og lærer å prestere, men de lærer ikke å finne mening i det gjør, sier Christine Lind, kommunepsykolog i Brønnøy.

Med det nye undervisningsopplegget håper kommunen å kunne tilby et pedagogisk virkemiddel som kan bidra til økt livsmestring og bedre folkehelse.

Vi trenger ikke flinkere barn og unge, men gladere barn og unge.

Sturla Ditlefsen

Skolen viktig arena

Tiltaket er en del av en større innsats for å styrke det forebyggende arbeidet med psykisk helse for barn og unge, hvor skolen er en viktig arena. Med LINK håper Ditlefsen at lærerne blir mer involvert i arbeidet.

- Lærerne er til stede i klassen, kjenner elevene godt og har muligheter til å kunne se ting som støttetjenester ikke kan se.

Se også: Videregående skoler i Østfold skal undervise i psykisk helse. 

Livsmestring blir prioritert fagområde

Mens de går foran i Brønnøy må skoler over hele landet snart følge tropp. Livsmestring og folkehelse blir nemlig et prioritert fagområde i de nye læreplanene for barne- og ungdomsskolen som kommer i 2020.

Daglig leder i Sunne kommuner, Ingvild Little, er svært glad for at barn og unges psykiske helse blir tatt på alvor.

- Å gjøre barn og unge bedre kjent med eget følelsesliv og rustet til å håndtere livets motgang er et viktig ledd i det helsefremmende arbeidet i kommunen.

Link til livet er utviklet av RVTS-sør (regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og slevmordsforebygging) i samarbeid med helsesøstre og lærere. Les mer om LINK her.

Tags: medlemmer, folkehelse, psykisk helse, forebygging