English

WHO Healthy Cities konferansen 2013

Publisert dato: 11.10.2013, Sist oppdatert: 18.02.2015

Dina von Heimburg og Årstein Skjæveland representerte Sunne Kommuner på den årlige Healthy Cities konferansen som WHO arrangerer. Sted for konferansen var Izmir i Tyrkia. Konferansen overordnede tema; innovasjon gjennom lederskap og delt styring for helse og trivsel.

Konferansen startet fredag 20. september, men den norske delegasjonen var allerede på plass torsdagen pga lang reisevei til Izmir.

Konferansen var som seg hør og bør med en av denne størrelsen, spekket med innhold. Alt i fra evaluering av fase 5 i Healthy Cities nettverket, health literacy og viktigheten av god budskapsformidling, og selvsagt gjennomgang av health 2020 og veien videre for den inn i fase 6.

Konferansen startet med en evidensbasert tilnærming til hvorfor og hvordan man skal jobbe med et helsefremmende fokus, og metoder for hvordan man skal formidle det til de rette personene. Dette innebar innlegg fra bl.a David McCaid fra LSE om de økonomiske effektene og fordeler ved å tenke helsefremmende, og utenfor helsesektoren. Gauden Galea gikk videre inn på ikke-smittsomme sykdommer, og fordelene ved å foreta tiltak for å preventere utviklingen av denne epidemien. Peter Goldblatt dro det så inn på å se nærmere på politiske determinanter for helse, og linken med de sosiale determinantene for helse - disse henger tett sammen!

Etter lunsj var det over på de mer klassiske arbeidsmetodene man har i ett nettverk, med workshops, parallellsesjoner og teach-ins. Alt dreide seg om helsefremming, helse2020 og hvordan utføre dette på best mulig vis.

2.dag, startet med foredrag fra Ilona Kickbusch - en glitrende presentasjon av viktigheten med lederskap for helse = politisk lederskap spiller den viktigste rollen skal man få til endring! Dette dannet en innledning til en paneldebatt, hvor noen utvalgte av konferansens politikere fikk boltre seg med ulike utfordringer og spørsmål knyttet til Healthy Cities som nettverk, hvordan de selv utførte dette i sin hjemlige kontekst, og hvilke suksesskriterier de kunne dele med salen. Store deler av den resterende tiden denne dagen videre gikk med på workshops og interne seminarer eller samlinger, bl.a hadde alle koordinatorene fra medlemsnasjonene en felles samling.  

Avslutningsdagen søndag, startet med en hovedinnledning om utviklingen av robuste lokalsamfunn og hvordan man gjennom innovative tilnærminger kunne forbedre lokalsamfunns motstandsdyktighet og selvstendighet til å takle utfordringer i sitt miljø. Resten av dagen gikk med på parallellsesjoner med ulike temaer og målgrupper. Norge holdt innunder denne sesjonen en fellespresentasjon med de andre nordiske landene, hvor vi fikk presentert vår politikeropplæring.

Izmir er en flott by, en metropol med rene og ryddige byrom, gode rekreasjonelle muligheter langs sjøen hvor vi befant oss. Byen virker til å ta stolthet i å tilby gode tjenester for sine innbyggere - og det merkes, med blant annet en omfattende aktivitetspark + flere utendørs treningsapparater rundt omkring langs sjøsiden. Dette området var og derfor flittig brukt av lokalbefolkningen.

Det var noen spennende og interessante dager i Izmir, hvor vi ble kjent med nye mennesker og introdusert for nye temaer og folkehelsespørsmål. Vi ser allerede frem til neste års WHO-konferanse.

Tags: folkehelse, healthpromotion, healthliteracy, who