English

Ordfører i Sandnes, Stanley Wirak, mottar diplom for fase 5 fra direktør Agis D. Tsouros.

WHOs Healthy Cities-konferanse i Athen

Publisert dato: 24.10.2014, Sist oppdatert: 22.01.2015

Byutvikling og lederskap var sentrale tema på WHOs Healthy Cities-konferanse i Athen, som også markerte nettverkets 25-årsjubileum.

Fra 22.-25. oktober deltok flere fra Sunne kommuner på WHOs Healthy Cities-konferanse i Athen. Det overordnede temaet for konferansen var Health and the City: Urban Living in the Twentyfirst Century, og i tillegg til representanter fra styret og sekretariatet var både Sandnes kommune og Østfold fylkeskommune representert fra det norske nettverket.

Design for glade innbyggere

Et sentralt tema på konferansen var hvordan man kan utforme byer og tettsteder for flest og mest mulig sunne og glade innbyggere. Hvordan påvirker bygninger og øvrige omgivelser vår fysiske og mentale helse? Av foredragsholdere på dette temaet var den kanadiske journalisten Christine McLaren, forfatter av boken Landscape and Urban Design for Health and Well-Being, Gayle Souter-Brown og arkitekt Bianca Hermansen, som også holdt innlegg på nettverkssamlingen vår i mai.

"Byen er menneskets habitat."
Bianca Hermansen.

Hermansen holdt også en workshop sammen med McLaren, hvor SMS-prosjektet i medlemskommunen vår Kristiansand ble trukket frem som et vellykket eksempel på byutvikling gjennom medvirkning.

«Mayors can make the difference!»

Et annet sentralt tema på konferansen var lederskap. Under overskriften Mayors can make the difference ble viktigheten av politisk engasjement og endringsvilje adressert gjennom både plenumsforedrag og parallelle sesjoner. Blant annet ble det arrangert et eget politikerpanel, hvor ordførere fra forskjellige europeiske byer diskuterte erfaringer, utfordringer og muligheter på folkehelsefeltet.

"Health is not important to my policy. Health IS my policy."
Italiensk ordfører

Sunn by i Sandnes

En annen ordfører, Stanley Wirak i Sandnes, mottok på konferansens avslutningsdag diplom for det arbeidet byen har gjort i fase 5. Dette har blant andre Bjarte Bjørnson og Hans Ivar Somme i Sandnes Sunn By vært involvert i, og disse holdt også et eget innlegg om Sandnes kommunes trygghetsvandring i parallellsesjonen Tools for walking: creating cohesive, active and safe communities.

Østfold fylkeskommune, som i likhet med Sandnes har selvstendig bymedlemskap i tillegg til å være med i Sunne kommuner, fikk et tilsvarende diplom. Det samme gjorte Sunne kommuner som nasjonalt nettverk.

Les mer om Healthy Cities-nettverkets arbeid i faser.

25 år med Healthy Cities!

Det europeiske Healthy Cities-nettverket er 25 år i år, og dette ble selvfølgelig også behørig markert, ikke minst på konferansens offisielle åpning i Megadron onsdag kveld. I tillegg til å være tema i de mange jubileumstalene, var nettverkets jubileum også innlemmet i det faglige programmet. Blant annet la folkehelseprofessor Evelyne de Leeuw fram en evaluering av nettverkets 25-årige historie på konferansens åpningsdag.

Neste års konferanse

Neste år arrangeres den årlige Healthy Cities-konferansen i Kuopio i Finland fra 24. til 26. juni. Se deres nettsider for mer informasjon!

Kuopo - "The Capital of Happiness"

Sjekk for øvrig ut vår Facebook- og Instragram-profil for flere bilder fra Athen-konferansen.

Tags: healthy cities, who, public health, østfold, sandnes, athen, stanley wirak, bianca hermansen, sandnes sunn by, folkehelse, byplanlegging, lederskap