English

WHO-rapport om forebygging og kontroll av ikke-smittsomme sykdommer i Europa

Publisert dato: 04.12.2013, Sist oppdatert: 04.12.2013

Ikke-smittsomme sykdommer fortsetter å være ledende årsak til sykelighet og dødelighet i den europeiske regionen. Medlemsstater har gjort betydelig fremgang i gjennomføringen av forebyggende og kontrollaktiviteter i tråd med de mandater fastsatt av Helse 2020 og "Handlingsplan for implementering av European Strategy for forebygging og kontroll av ikke-smittsomme sykdommer 2012-2016".

Denne rapporten tar sikte på å demonstrere prestasjoner gjort i de ulike foreslåtte tiltaksområder, rapportering av aktivitetene som allerede er foretatt og fremtidige planer, og gjennom presentasjon av data for regionen avledet fra WHOs NCD Land Kapasitet Survey 2013. Mens rapporten avslører hull og utfordringer i å oppnå ønskede mål, fremhever den også eksempler på innovasjon i kontekstualisering av tiltak innenfor ulike land i regionen. Disse, i tillegg til den imponerende fremgangen dokumentert her, er ment å utfordre medlemsstatene til å skalere opp innsatsen for å eliminere unødvendig tap av liv og produktivitet som følge av ikke-smittsomme sykdommer i regionen.

Last ned rapporten her:

📥Prevention-and-control-of-noncommunicable-diseases-in-the-European-Region-A-progress-report-Eng

Tags: who, ncd