English

Rongesundet i Øygarden kommune

Øygarden med i Sunne kommuner

Publisert dato: 09.12.2016, Sist oppdatert: 16.10.2017

Vi har fått et nytt medlem! Øygarden har i lang tid satt folkehelse høyt, og er den aller første Hordalandskommunen som slutter seg til nettverkssamarbeidet.

Øygarden er tatt opp som medlem i Sunne kommuner. Øykommunen i vest blir den første kommunen i Hordaland som slutter seg til nettverkssamarbeidet. 

Tar folkehelse på alvor

Øygarden har i lang tid arbeidet med og prioritert folkehelse høyt. Kommunen søkte om medlemskap i nettverket for å signalisere at kommunen tar folkehelse på alvor, og at det gjennom en politisk forankring og viljeserklæring kan satses på folkehelse på alle kommunale nivå.

Inspirasjon i folkehelsearbeidet

Den politiske kontakten inn mot nettverket er Remi Oen, som er leder i kommunens utvalg for levekår. Administrativ kontaktperson er folkehelsekoordinator Bente Guntveit. 

- Jeg ser fram til å få inspirasjon til det lokale folkehelsearbeidet på ulike arenaer i nettverket, sier Guntveit. 

Vi gleder oss til å få Øygarden med inn i våre samarbeidsarenaer, for slik å kunne understøtte øykommunens arbeid med å skape helse og trivsel for sine innbyggere.

----------

Nysgjerrig på medlemskap? Les med om fordelene med å være med i et nettver av dedikerte folkehelsekommuner og -fylkeskommuner

Tags: medlemmer, nyemedlemmer, øygarden