English

Om oss

Sist oppdatert: 08.03.2019

Sunne kommuner er et nettverk av kommuner og fylkeskommuner som setter folkehelse høyt i sitt virke og samfunnsplanlegging. Vi er en del av WHO Healthy Cities, og jobber lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å skape lokalsamfunn det er godt, sunt og trygt å leve i.

Formålet med nettverkssamarbeidet er å bidra til medlemmenes arbeid med samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Dette gjøres blant annet ved å tilby samarbeids- og utviklingsarenaer, for slik å styrke medlemmenes evne til å være kunnskapsbaserte, nyskapende og innovative i sitt folkehelsearbeid.

Sunne kommuner ble etablert allerede i 1994, da som Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner. Vi har siden den gang fremholdt nødvendigheten av forebygging og HiAP (Health In All Policies) i kommunal og nasjonal politikkutforming, og vi har vært med å påvirke flere sentrale styringsdokumenter.

Nettverket har i dag 35 medlemmer, hvorav 4 er fylkeskommuner og 31 kommuner.

Les om fordelene ved medlemskap!