English

Historien

Sist oppdatert: 23.03.2015

Sunne kommuner, som er det norske Healthy Cities-nettverket, er et resultat av tidlig kommunalt samarbeid og WHOs pionérinnsats på folkehelsefeltet.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har siden opprettelsen i 1948 vært en pioner på helsereformer. Allerede i 1977 utfordret WHO det internasjonale samfunnet til å jobbe mot helse og sunnhet for alle (HFA), og i 1984 innførte medlemslandene en regional Health For All-strategi. I 1986 fastsatte det såkalte Ottawa Charter for Health Promotion de strategiske rammene for denne.

Helse og sunnhet for alle var også utgangspunkt for etableringen av Healthy Cities-prosjektet, som Sunne kommuner er en del av. I 1986, samme år som Ottawa-charteret, ble 11 byer valgt ut for å jobbe mot dette målet lokalt, og for å bevise at nye tilnærmingsmåter til det å forbedre folkehelsa ville fungere i praksis. I 2013 bestod nettverket av 30 nasjonale nettverk og 1200 medlemsbyer/-kommuner.

Et norsk nettverk blir født

Ideene og visjonen for et norsk nettverk startet i Sandnes, som i 1992 søkte om og fikk medlemsskap i WHO Healthy Cities. En av utfordringene de fikk fra WHO var å etablere et nasjonalt nettverk av kommuner som ville jobbe for å skape aktive lokalsamfunn, der utviklingen skulle bygges på trivsel, trygghet, sunnhet og miljøbevissthet.

Parallelt med dette sendte Spydeberg kommune høsten 1992 en søknad til fylkeslegen i Østfold om økonomisk støtte til et tverrfaglig helse- og miljøprosjekt, gjerne i samarbeid med andre kommuner med samme intensjon. Søknaden ble videresendt til KS (Kommunenes Sentralforbund), som informerte om Sandnes' lignende initiativ og satte i gang koordinering.

Første samling fant sted 28.-29. oktober i 1993, hvor KS hadde samlet 8 kommuner i Sandnes for å etablere et norsk nettverk av helse- og miljøkommuner. Nettverkets første ordinære generalforsamling ble avholdt i Oslo i april 1994, 6 måneder etter interimsamlingen. Tilstede var ordførere fra 15 ferske medlemskommuner.

I forordet til nettverkets første grunndokument sier daværende leder av KS:

KS har tru på nettverksarbeid som metode for å gjere bruk av den kompetanse medlemmene våre sit inne med for å fremje folkehelsa i norske kommunar.

Medlemsutvikling

I begynnelsen hadde Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner et tak på 15 medlemmer. I 1995 ble Østfold som første fylkeskommune opptatt som medlem nr. 16. Nettverket var imidlertid fortsatt ikke åpent; målet var i første omgang å etablere et vitalt og representativt nettverk av norske kommuner i WHO Healthy Cities. I 2001 åpnet nettverket for at andre dedikerte folkehelsekommuner og - fylkeskommuner kunne bli med.

Den nye folkehelseloven har aktualisert vår posisjon som nasjonalt nettverk, da denne pålegger både kommuner og fylkeskommuner et betydelig ansvar, og også tydeliggjør behovet for kunnskapsutvikling og –deling på folkehelsefeltet. Det er i dag et uttalt mål fra både nasjonale myndigheter og medlemmer å få med flere kommuner og fylkeskommuner i arbeidet med å skape rause lokalsamfunn som fremmer helse og trivsel for alle.

Les mer om fordelene ved medlemskap

I 2010 skiftet nettverket navn til Sunne kommuner - WHOs norske nettverk.

📥 Nettverkets_historie_-_Gunnar_Hjorthaug