English

Hvorfor medlemskap?

Sist oppdatert: 30.11.2017

Det er mange fordeler ved å være med i et nettverk av andre kommuner og fylkeskommuner som tar folkehelsearbeid på alvor.

En sunn kommune får: 

 1. Verdifulle møteplasser og et utvidet kollegium

  Vi skaper møteplasser for ansatte i kommuner og fylkeskommuner som jobber med folkehelse. Vi er også en kobler opp mot organisasjonsliv, forskningsmiljøer, myndigheter og sosiale entreprenører.

 2. Kompetanseheving for nøkkelansatte

  ​Gratis kurs som utvikler ulike kompetanser. Deltakelse i nasjonale og internasjonale prosjekter, og i temagrupper som fokuserer på aktuelle satsingsområder i egen kommune/fylkeskommune.

 3. Gode tiltak og spennende samarbeidsmuligheter

  ​Våre medlemmer får ofte mulighet til å pilotere ulike tiltak for helse og trivsel, slik som gratis sykkel-rickshaws for eldre eller nærmiljøtiltak som skaper matglede for barn og unge.

 4. Internasjonalt fellesskap

  ​​Kunnskaps- og erfaringsutveksling med byer og regioner i Europa. Deltakelse på internasjonale konferanser.

 5. Politisk forankring av folkehelsearbeidet

  Gratis veiledning i lokale og regionale politikeres folkehelseansvar («Ta vare på velgerne dine»). Politikere utgjør også nettverkets generalforsamling og er representert i styret.

 6. Et godt omdømme

  ​Medlemskap signaliserer at dere tar folkehelse på alvor. Vi løfter fram historiene og passer på at omverdenen får vite om det gode arbeidet dere gjør for å skape gode og helsefremmende lokalsamfunn.

Ønsker din kommune eller fylkeskommune å bli med i nettverket? Slik går du frem