English

Styret

Sist oppdatert: 28.06.2018

Nettverkets styre

 • Styreleder

  Ildri Eidem Løvaas

  Leder i Sunne kommuner, Tidl. ordfører i Oppegård kommune
  ildri@ildri.com

 • Nestleder

  Sturla Ditlefsen

  Enhetsleder for Brønnøy barne- og familiesenter
  sturla.ditlefsen@bronnoy.kommune.no
  (+47) 900 35 572

 • Styremedlem

  Ane Bjørnsgaard

  Folkehelsekoordinator, Oppland fylkeskommune
  ane.Bjornsgaard@oppland.org
  (+47) 911 26 439 / 61 28 92 90

 • Styremedlem

  Gøran Raade-Andersen

  Folkehelsekoordinator, Bodø kommune
  goran.raade.andersen@bodo.kommune.no
  (+47) 75 55 5119

 • Styremedlem

  Marit N. Krogsæter

  Politiker i Møre og Romsdal fylkeskommune
  marit.neras.krogsater@mrfylke.no
  (+47) 918 32 844

 • 1. varamedlem

  Ingvill Dalseg

  Politiker i Oppdal kommune
  ingvill.dalseg@oppdal.kommune.no

 • 2. varamedlem

  Marthe Leistad Bakken

  Samfunnsplanlegger i Verdal kommune
  marthe.bakken@verdal.kommune.no

Akershus Fylkeskommune

Administrativ kontakt

Mari Kristin Martinsen, Epost: Mari.Kristin.Martinsen@afk.no , Tlf: (+47) 22 05 55 19

Politisk kontakt

Kirsti Birkeland, Epost: kir.b@online.no , Tlf: (+47) 90530708

Asker kommune

Administrativ kontakt

Heidi Kristine Syrdahl Rustand, Epost: Heidi.Kristine.Syrdahl.Rustand@asker.kommune.no , Tlf: +47 975 37 848

Politisk kontakt

Lene Conradi, ordfører, Epost: lene.conradi@asker.kommune.no

Austevoll kommune

Administrativ kontakt

Stine Emilie Konradsen, folkehelsekoordinator, Epost: stine.emilie.konradsen@austevoll.kommune.no , Tlf: (+47) 55 08 11 16 / 97 07 51 15

Politisk kontakt

Morten Storebø, ordfører, Epost: morten.storebo@austevoll.kommune.no , Tlf: (+47) 94 50 40 76

Båtsfjord kommune

Administrativ kontakt

Guri Ulvik Martinsen, Epost: Guri.Ulvik.Martinsen@batsfjord.kommune.no

Politisk kontakt

Geir Knutsen, ordfører, Epost: geir.knutsen@batsfjord.kommune.no

Bodø kommune

Administrativ kontakt

Gøran Raade - Andersen, Epost: goran.raade.andersen@bodo.kommune.no , Tlf: 75 55 5119

Politisk kontakt

Randolv Gryt, Epost: Randolv.Gryt@bodo.kommune.no

Brønnøy kommune

Administrativ kontakt

Sturla Ditlefsen, Epost: Sturla.ditlefsen@bronnoy.kommune.no

Politisk kontakt

Johnny Hanssen, ordfører, Epost: johnny.hanssen@bronnoy.kommune.no , Tlf: (+47) 75 01 20 00

Fjaler kommune

Administrativ kontakt

Kristin Rivedal Yndestad (svangerskapspermisjon fra 25. mai 2018), Epost: kry@fjaler.kommune.no , Tlf: 57 73 81 03

Inga Haaland (vikar), Epost: inga.haaland@fjaler.kommune.no , Tlf: 57 73 81 34 / 57 73 81 03

Politisk kontakt

Ingrid Bjergene, Epost: ingrid.bjergene@fjaler.kommune.no

Gjøvik kommune

Administrativ kontakt

Siri Fuglem Berg, kommuneoverlege, Epost: Siri.Fuglem-Berg@gjovik.kommune.no , Tlf: (+47) 61 18 95 05 / 90 70 10 11

Politisk kontakt

Heidi Vifladt, Epost: heidi.vifladt@hig.no , Tlf: (+47) 61 13 53 80 / (+47)928 07 395

Gran kommune

Administrativ kontakt

Are Løken, kommuneoverlege, Epost: Are.Loken@gran.kommune.no

Politisk kontakt

Helge Haukeli, Epost: helgehaukeli@gmail.com

Grane kommune

Administrativ kontakt

Rune Stabbforsmo, folkehelsekoordinator, Epost: rus@grane.kommune.no , Tlf: 751 82246 / 905 18656

Politisk kontakt

Bjørn Ivar Lamo, ordfører, Epost: ordforer@grane.kommune.no , Tlf: 751 82223

Hamarøy kommune

Administrativ kontakt

Ingeborg Lunde, folkehelsekoordinator, Epost: ingeborg.lunde@hamaroy.kommune.no , Tlf: 75 76 50 48 / 99 27 90 18

Politisk kontakt

Fred-Eddy Dahlberg, Epost: frededdydahlberg@gmail.com , Tlf: 47 39 46 16

Kristiansand kommune

Administrativ kontakt

Stine B. Sagen, Epost: Stine.Busborg.Sagen@kristiansand.kommune.no , Tlf: 90115094

Anette Strandmyr Fidje (vikar), Epost: Anette.Strandmyr.Fidje@kristiansand.kommune.no

Politisk kontakt

Harald Furre, ordfører, Epost: ordforer@kristiansand.kommune.no , Tlf: 38 07 50 42 / 982 81 890

Kvinesdal kommune

Administrativ kontakt

Randi Larsen, Epost: randi.larsen@kvinesdal.kommune.no , Tlf: 954 57 228

Politisk kontakt

Lena Rannestad Kloster, Epost: Lena.Rannestad.Kloster@kvinesdal.kommune.no

Levanger kommune

Administrativ kontakt

Dina von Heimburg, folkehelsekoordinator, Epost: dina.von.heimburg@levanger.kommune.no

Politisk kontakt

Robert Svarva, ordfører, Epost: robert.svarva@levanger.kommune.no

Melhus kommune

Administrativ kontakt

Signy Ryther Overbye, Epost: Signy.Overbye@melhus.kommune.no

Elisabeth Heggheim, Virksomhetsleder, , Epost: elisabeth.heggheim@melhus.kommune.no , Tlf: (+47) 72858535 / (+47) 90869370

Politisk kontakt

Gunnar Krogstad, ordfører, Epost: gunnar.krogstad@melhus.kommune.no

Modum kommune

Administrativ kontakt

Hege Fåsen, Epost: Hege.Fasen@modum.kommune.no , Tlf: 32 78 93 09

Politisk kontakt

Ståle Versland, ordfører, Epost: ordforer@modum.kommune.no , Tlf: 32 78 93 04 / 950 69 222

Møre og Romsdal Fylkeskommune

Administrativ kontakt

Rigmor Hustad Holen, Epost: rigmor.hustad.holen@mrfylke.no

Politisk kontakt

Marit Nerås Krogsæter, Epost: marit.neras.krogsater@mrfylke.no , Tlf: tlf: 918 32 844

Nordland fylkeskommune

Administrativ kontakt

Vårin Sandvær, rådgiver folkehelse , Epost: varsan@nfk.no , Tlf: 75650450 / 97099181

Kari Hege Mortensen (vara kontaktperson), Epost: karmor@nfk.no , Tlf: 75650459 / 95924674

Politisk kontakt

Aase Refsnes, fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse , Epost: aasref@nfk.no , Tlf: 92 01 84 04

Nærøy kommune

Administrativ kontakt

Anne-Lene Fadnes Gregersen, Epost: Anne-Lene.Fadnes.Gregersen@naroy.kommune.no

Politisk kontakt

Steinar Aspli, ordfører, Epost: Steinar.aspli@naroy.kommune.no

Odda kommune

Administrativ kontakt

Gunnvor Medhus, folkehelsekoordinator, Epost: Gunnvor.s.medhus@odda.kommune.no

Politisk kontakt

Roald A. Haug, ordfører, Epost: roald.a.haug@odda.kommune.no

Oppdal kommune

Administrativ kontakt

Vigdis Thun, fagansvarlig folkehelse/miljørettet helsevern, Epost: Vigdis.Thun@oppdal.kommune.no , Tlf: 72401308 / 48212713

Politisk kontakt

Ingvill Dalseg, varaordfører, Epost: ingvill.dalseg@oppdal.kommune.no

Oppegård kommune

Administrativ kontakt

Heidi Berentsen, Epost: Heidi.Berentsen@oppegard.kommune.no

Politisk kontakt

Thomas Sjøvold, ordfører, Epost: Thomas.sjovold@oppegard.kommune.no

Oppland Fylkeskommune

Administrativ kontakt

Ane Bjørnsgaard, Epost: Ane.Bjornsgaard@oppland.org , Tlf: (+47) 911 26 439 / 61 28 92 90

Politisk kontakt

Aud Hove, Epost: aud.hove@oppland.org , Tlf: (+47) 41559413

Rana kommune

Administrativ kontakt

Gro Sæten, Epost: gro.saeten@rana.kommune.no

Politisk kontakt

Geir Waage, ordfører, Epost: geir.waage@rana.kommune.no , Tlf: 75 14 50 32

Sandnes kommune

Administrativ kontakt

Karianne Vassbakk Brovold, Epost: karianne.vassbakk.brovold@sandnes.kommune.no

Politisk kontakt

Stanley Wirak, ordfører, Epost: stanley.wirak@sandnes.kommune.no

Sirdal kommune

Administrativ kontakt

Ingeborg Selma Kvæven, folkehelsekoordinator, Epost: Ingeborg.Selma.Kvaeven@sirdal.kommune.no , Tlf: (+47) 38 37 90 29

Politisk kontakt

Thor Jørgen Tjørhom, Epost: thor.jorgen.tjorhom@sirdal.kommune.no , Tlf: (+47) 41 46 69 67

Songdalen kommune

Administrativ kontakt

Ranveig Odden, Epost: ranveig.odden@songdalen.kommune.no , Tlf: 414 02 078

Politisk kontakt

Anja Ninasdotter Abusland , Epost: anja.ninasdotter@hotmail.com

Spydeberg kommune

Administrativ kontakt

Jan Borre Johansen, Epost: jan.borre.johansen@spydeberg.kommune.no

Politisk kontakt

Knut Espeland, ordfører, Epost: knut.espeland@spydeberg.kommune.no

Karine Veim Andreassen, politiker, Epost: kariandr@hotmail.com

Time kommune

Administrativ kontakt

Anne Reidun Garpestad, rådgiver samfunn / folkehelsekoordinator, Epost: anne.reidun.garpestad@time.kommune.no , Tlf: 958 19 098

Politisk kontakt

Unni Sirevåg Lende, hovedutvalgsleder i Levekår, Epost: unni.sirevag.lende@time.kommune.no , Tlf: 970 76 736

Våler kommune

Administrativ kontakt

Eline Uthus, Epost: eline.uthus@valer-of.kommune.no

Politisk kontakt

Brynjar Høidebraaten, Epost: brynj-ho@online.no , Tlf: (+47) 90822446

Verdal kommune

Administrativ kontakt

Marthe Leistad Bakken Samfunnsplanlegger/folkehelse, Epost: marthe.bakken@verdal.kommune.no , Tlf: 74048377/93061520

Politisk kontakt

Bjørn Iversen, ordfører, Epost: bjorn.iversen@verdal.kommune.no

Vestvågøy kommune

Administrativ kontakt

Nora Warhuus Samuelsen, folkehelsekoordinator (permisjon), Epost: Nora.warhuus.samuelsen@Vestvagoy.kommune.no , Tlf: +47 760 56090 / 905 83 425

Greta Klevstad, folkehelsekoordinator (vikar), Epost: greta.klevstad@vestvagoy.kommune.no

Politisk kontakt

Anne Sand, varaordfører, Epost: anne.sand@vestvagoy.kommune.no , Tlf: 952 93 700

Volda kommune

Administrativ kontakt

Mona Helen Kile, Epost: mona.kile@volda.kommune.no

Politisk kontakt

Jørgen Amdam, ordfører, Epost: jorgen.amdam@volda.kommune.no

Østfold fylkeskommune

Administrativ kontakt

Knut-Johan Rognlien, Epost: knurog@ostfoldfk.no , Tlf: 95 45 34 97

Vara: Anni Skipstein, Epost: annis@ostfoldfk.no

Politisk kontakt

Inger- Christin Torp, Epost: ingtor1@ostfoldfk.no , Tlf: 913 90 014

Øygarden kommune

Administrativ kontakt

Bente Guntveit, folkehelsekoordinator, Epost: Bente.Guntveit@oygarden.kommune.no , Tlf: 5638 2000

Politisk kontakt

Remi Oen, leiar i Utval for Levekår, Epost: remi.oen@tess.no