English

Strategi 2015-2019

Sist oppdatert: 23.02.2018

Sunne kommuners 5-årsstrategi for perioden 2015-2019 ble vedtatt under generalforsamlingen på Bjerkebæk 30. april 2015.

Innledning

Sunne kommuner er et nettverk av kommuner og fylkeskommuner som setter folkehelse høyt i sitt virke og samfunnsplanlegging. Nettverket er en del av WHOs Healthy Cities Network i Europa.

Formål

Formålet med Sunne kommuner er å bidra til nettverkskommunenes arbeid med samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller.

Visjon

Sunne kommuners visjon er at vi skal være det foretrukne folkehelsenettverket for alle norske kommuner og fylkeskommuner.

Overordnede målsettinger 2015–2019

Sunne kommuner skal:

 • Utvikle og dele kunnskap om samfunnsfaktorer som påvirker utjevning av sosiale helseforskjeller
 • Etablere og videreutvikle samarbeidsarenaer og -mekanismer for å styrke medlemmenes evne til å være kunnskapsbaserte, nyskapende og innovative i sitt folkehelsearbeid
 • Bygge et omdømme gjennom kommunikasjon som synliggjør nettverket som troverdig, vitalt, nyttig og toneangivende på folkehelsefeltet
 • Samarbeide tett med aktuelle aktører på folkehelsefeltet, slik som frivillige organisasjoner, samfunnsinnovatører, forskningsinstitusjoner og statlige myndigheter
 • Synliggjøre og videreutvikle nettverkets operasjonalisering av WHO Healthy Cities’ fase 6 og Helse 2020

Prioriterte satsingsområder

 1. Jobbe aktivt med rekruttering og få 15 nye dedikerte medlemmer i perioden
 2. Etablere og videreutvikle temagrupper på aktuelle folkehelsetemaer
 3. Være en toneangivende og synlig aktør på sosiale medier, overfor statlige myndigheter og i det offentlige ordskiftet
 4. Styrke samarbeidet med frivillig sektor, interesseorganisasjoner, samfunnsinnovatører, KS og forskningsinstitusjoner
 5. Være en hub for, og delta aktivt i, prosjekter og tiltak lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 6. Synliggjøre medlemmenes gode folkehelsearbeid overfor samarbeidspartnere, nettverket og omverdenen for øvrig
 7. Opprettholde og videreutvikle møteplasser og formidlingsaktiviteter på folkehelsefeltet