English

WHO Healthy Cities

Sist oppdatert: 17.11.2015

Sunne kommuner er det norske nasjonale nettverket i WHO Healthy Cities. I andre land finnes det lignende nettverk, for eksempel Sund By-nettverket i Danmark. Felles for alle nettverkene er at vi jobber for å skape lokalsamfunn hvor det er godt, sunt og trygt å leve, og at vi i dette arbeidet knytter oss til Healthy Cities’ faser for lokal folkehelseinnsats.

Healthy Cities består 30 nasjonale nettverk og 1200 medlemsbyer/-kommuner.

Hva vil det si å jobbe i faser?

Medlemslandene i WHOs europeiske Healthy Cities bestemte seg tidlig for å etablere arbeidet for sunne byer og lokalsamfunn i faser. Slik kan man samarbeide på tvers, definere prioriterte fokusområder og lettere måle fremgang. Fase 6 strekker seg fra 2014 til 2018, og tar utgangspunkt i WHOs Helse 2020-strategi. Dette er et dokument som knytter 53 land sammen i en felles strategi for folkehelse og trivsel i Europa.

Strategiske mål for fase 6:

  • Forbedre helsen for alle og redusere sosiale ulikheter i helse
  • Forbedre lederskap og jobbe for mer deltakerorientert styring av helsefeltet

Å ha slike overordnede fokusområder gjør det lettere å samarbeide også nasjonalt og regionalt. I stedet for å omfavne alt, arbeider kommunen mer planmessig og tverrsektorielt med spesifikke temaer. Sunne kommuner vil i årene som kommer legge særlig vekt på medborgerskap, inkludering og samskaping i arbeidet med å redusere sosial ulikhet i helse.

Fase 1-6 i det europeiske Healthy Cities-nettverket

Mer om WHO Healthy Cities

Health 2020: The European Policy for Health and Well-being