English

WHO Healthy Cities

Sist oppdatert: 18.03.2019

Sunne kommuner er det norske nasjonale nettverket i WHO European Healthy Cities Network. I andre land finnes det lignende nettverk, for eksempel Sund By-nettverket i Danmark. Felles for alle nettverkene er at vi jobber for å skape lokalsamfunn hvor det er godt, sunt og trygt å leve, og at vi i dette arbeidet knytter oss til Healthy Cities’ faser for lokal folkehelseinnsats.

Healthy Cities består av over 30 nasjonale nettverk og 100 individuelle medlemsbyer. Totalt er dermed over 1300 europeiske kommuner representert i nettverket. 

I den nåværende fase VII (2019-2024) er utgangspunktet FNs bærekraftsmål.

Hva vil det si å jobbe i faser?

Medlemslandene i Healthy Cities bestemte seg tidlig for å etablere arbeidet for sunne byer og lokalsamfunn i faser. Slik kan man samarbeide på tvers, definere prioriterte fokusområder og lettere måle fremgang. Den igangværende fase VII strekker seg fra 2019 til 2024, og tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål.

Strategiske mål for fase 7 - "The 6 Ps":

  1. People: Investere i menneskene som utgjør lokalsamfunnene våre
  2. Places: Skape nærmiljø som fremmer god helse og livskvalitet
  3. Participation: Styrke medvirkning og samskaping for økt helse og trivsel
  4. Prosperity: Skape fremgangsrike og blomstrende lokalsamfunn
  5. Peace: Fremme demokrati og sikkerhet gjennom inkluderende samfunn
  6. Planet: Sikre vår felles fremtid gjennom bærekraftig forbruk og produksjon

Mer om WHO Healthy Cities

Copenhagen Consensus of Mayors 2018: Healthier and happier cities for all

Health 2020: The European Policy for Health and Well-being