Kampanjeforside

Ta vare på velgerne dine

Her får du vite hva du som politiker kan gjøre for å beholde velgerne dine lenge, sunne og friske. Flere eldre innbyggere og større press på kommuneøkonomien gjør det nødvendig å tenke smart om folkehelse. God folkehelse skaper livskvalitet og trivsel. Sykdom er kostbart. En sunn befolkning, derimot, er kommunens viktigste kapital. Mennesker som trives og mestrer hverdagen, bidrar aktivt til fellesskapet.

Vår opplæring og nettressurs er bygget opp rundt 3 hovedtemaer; hvorfor folkehelsearbeid, hvordan arbeide med folkehelse og hva er folkehelse(arbeid). Vært hovedtema har flere undertitler og totalt presenterer vi 5 filmer under de 3hovedtemaene. I tillegg har vi produsert en brosjyre som er tiltenkt deg som politiker, og tilrettelagt for et 45 minutters multimediaforedarg for ditt kommunestyre/fylkesting.

Er du interessert i å vite mer om mulitmediaforedraget eller du har spørsmål/kommentarer om opplæringens innhold, kontakt oss på post@sunnekommuner.no.

God fornøyelse!

Brosjyre 1- ta vare på velgerne dine (norsk - .pdf)
Brosjyre 2- tips - slik gjør vi det (norsk - .pdf)
Download brochure (english - .pdf) Download brochure v2 (english - .pdf)

hold-hand

Sunne Kommuner takker sine medlemskommuner og samarbeidsaktører hjertelig for innsatsen og engasjementet som har blitt vist i prosessen med å forme opplæringens innhold, struktur og layout

helsedir HUNT
Høgskolen i Akershus folkehelseforeningen
Senter for helsefremmende Forskning - HIST/NTNU Den norske turistforening
Skadeforebyggende Forum Sund by Danmark
Healthy Cities Nätverket Senter for helsefremmende Forskning - HIST/NTNU