Kampanjeforside

Innledning

For å oppnå og bevare god helse, må innbyggerne være aktive i sine egne liv. Med aktiv menes fysisk aktiv, psykisk aktiv, sosialt aktiv og åndelig aktiv, det vil si å ha en mening med livet.

Politikere må legge til rette for at innbyggerne kan ta sunne valg i hverdagen. Som politiker har du fem trumfkort på hånden; Folk jakter på det som er billig, moteriktig, behagelig, lettvint, og for de aller fleste, lovlig (Rose, 1992). Med disse virkemidlene kan du påvirke folks atferd.

Gjør det lett å velge sunt.

Bestefar

Hele 70% av årsakene til for tidlig død og tapte leveår skyldes nå for det meste livsstilsrelaterte sykdommer. Hva skal vi gjøre med det?

Etter å ha sett filmen skal du kjenne til strategier for å bedre folks helse.

Etter å ha sett filmen skal du kjenne til at folkehelsearbeid retter seg mot ulike grupper i et livsløpsperspektiv.

Etter å ha sett filmen skal du kjenne til frivillige organisasjoners arbeid og tiltak som fremmer helse, og deres betydning for folkehelsearbeidet.