Kampanjeforside

Organisering

Det finnes ikke ett fasitsvar på hvordan man organiserer godt folkehelsearbeid i kommunen - det finnes mange!

Sunne kommuner-nettverket består av kommuner og fylkeskommuner som arbeider forskjellig, men målrettet for å fremme god helhetstekning i lokalt- og regionalt folkehelsearbeid.

Gjør det lett å velge sunt og leve sunt.

hold-hand

Kommunen skal gi informasjon, råd og veiledning om hva den enkelte selv og befolkningen kan gjøre for å fremme helse og forebygge sykdom. Folkehelseloven kap 2, §7.

Etter å ha sett filmen skal du kjenne til sentrale aktørers roller og ansvar innenfor folkehelsearbeid og ny folkehelselov.

Kommunikasjonsstrategier

Vi oppfordrer den enkelte kommune, kommunestyre og fylkesting til å utvikle en klar strategi for hvordan dere kan få økt oppslutning om lokalt- og regionalt folkehelsearbeid, og hvordan man kan nå ut til den enkelte innbygger.

Hvordan når dere ut til den enkelte målgruppen; barn, unge, voksne, eldre?

hold-hand

Verdens Helseorganisasjon anslår at 50 prosent av verdens befolkning vil ha utviklet en eller flere allergier i år 2030. Minst 1,5 millioner mennesker i Norge har astma, allergi, eksem, kols eller overfølsomhetssykdommer. Dårlig inneklima og forurenset uteluft er to kjente områder som krever betydelige tiltak (naaf.no). Hva gjør din kommune med disse samfunnsutfordringene?