English

Nyheter merket med: "østfold"

Publisert dato: 30.10.2017

Østfolds unge får livsmestring på timeplanen

Som første fylke i landet tar Østfold psykisk helse inn som et eget emne i undervisningen på videregående skole. Satsingen får ros av psykologiprofessor Arne Holte.
Les mer

Publisert dato: 11.10.2017

Fylkespionér på helse og trivsel

Østfold fylkeskommune har gode partnerskap med både kommuner og forskningsmiljøer. Det blir det godt folkehelsearbeid av.
Les mer

Publisert dato: 02.12.2014

Tverrsektoriell strategi i Østfold

Østfold fylkeskommune har nylig utarbeidet en tverrfaglig strategi som skal forankre folkehelseperspektivet i alle tjenestesektorer.
Les mer

Publisert dato: 24.10.2014

WHOs Healthy Cities-konferanse i Athen

Byutvikling og lederskap var sentrale tema på WHOs Healthy Cities-konferanse i Athen, som også markerte nettverkets 25-årsjubileum.
Les mer

Publisert dato: 26.05.2014

Flere livscafeer i Østfold!

I Østfold har flere kommuner hatt suksess med prosjektet 'Lyst på livet' og såkalte livscafeer for eldre. Nå vil fylkeskommunen og Østfoldhelsa at flere skal følge etter.
Les mer

Publisert dato: 15.01.2014

Kickoff for Marmot-prosjektet!

Snart er det klart for første samling i vårt samarbeid med University College of London (UCL) og The Marmot Review Team om utjevning av sosiale helseforskjeller.
Les mer

Publisert dato: 04.06.2012

Konferanse i Spydeberg om sosial ulikhet i helse

15. mai arrangerte Østfoldhelsa, Østfold fylkeskommune, Spydeberg kommune og Sunne kommuner konferanse om sosial ulikhet i helse.
Les mer

Side 1 av 1 sider