English

Nyheter merket med: "barnetråkk"

Publisert dato: 02.02.2016

Med barna som stedsutviklere

Hvordan ville byer og nabolag sett ut dersom barn og unge fikk bestemme? I Bodø er de noen steg nærmere svaret, etter å ha deltatt i et prosjekt om bylandskapet som sosial arena.
Les mer

Side 1 av 1 sider